Prostorová neurčitost funkčních regionů:porovnání pracovní dojížďky v letech 1991-2011

Logo poskytovatele
Autoři

TONEV Petr HALÁS Marián KLAPKA Pavel

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Funkční regiony jsou regiony vymezené na základě horizontálních vazeb, toků nebo interakcí, přičemž jsou standardně využívány sofistikované iterační algoritmy. Jde o jednotky, které jsou svojí povahou vhodné a využívané pro řadu účelů, ať už jde o různé analýzy, aplikaci některých politik atd. Intenzita a směr vazeb se však v závislosti na různých faktorech v čase mění a může tak docházet k vzniku nebo zániku regionů či ke změnám průběhu jejich hranic, které i v jednom časovém horizontu mohou být v určitých oblastech nejednoznačné (prostorová neurčitost dílčích územních jednotek). Příspěvek se zaměřuje na vymezení funkčních regionů na základě dat o dojížďce ve třech časových horizontech, respektive komparaci výsledků a hodnocení změn, ke kterým v letech 1991-2011 došlo. Přes poměrně zřetelný trend poklesu počtu funkčních regionů v čase (pozorovaný i v dalších vyspělých západních zemích, které mají k dispozici delší časovou řadu regionálních systémů vymezených konzistentní metodikou), nelze hodnotit změny jako zásadní či převratné, vzhledem k rozsahu a intenzitě celospolečenských změn odehrávajících se ve sledovaném období na území ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.