How can calculation methods affect a common EU target for municipal waste recycling?

Název česky Jak mohou metody výpočtu ovlivnit společný cíl EU pro recyklaci komunálního odpadu?
Autoři

SOUKOPOVÁ Jana HŘEBÍČEK Jiří HORSÁK Zdeněk

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Waste forum
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_4_2018.pdf#page=108
Klíčová slova municipal waste; mixed municipal waste; recycling rates; recycling calculation methods; circular economy
Popis Článek se zabývá strategií komunálního odpadu pro dosažení cílů recyklace Evropské unie (EU), které byly stanoveny v rozhodnutí Komise (2011/753 / EU) zaměřeném na stanovení pravidel a metod výpočtu těchto cílů. Analyzujeme 4 metody výpočtu recyklačních cílů komunálního odpadu v období 2010 - 2015 pro členské státy EU. Snažíme se zhodnotit rozdíly mezi interpretacemi definic komunálního odpadu a dopadů, které mohou mít různé metody výpočtu míry recyklace na konečné údaje o recyklaci. Diskutujeme významné nesrovnalosti v metodách sběru dat a interpretacích definice komunálního odpadu, které byla použita k podpoře rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2017 a nového balíčku z 14 června 2018, podle něhož by výpočet recyklovaného komunálního odpadu měl vycházet z jedné harmonizované metody, která by členským státům bránila v hlášení výmětu jako recyklovaného odpadu.
Související projekty: