Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace.

Logo poskytovatele
Autoři

KVIZDA Martin PALETA Tomáš SEIDENGLANZ Daniel TOMEŠ Zdeněk FITZOVÁ Hana SURMAŘOVÁ Simona SURMAŘ Vojtěch

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kniha uzavírá monografickou ediční řadu Železniční reformy jako její 6. svazek; předchozí svazky se zabývaly jednotlivými aspekty železniční dopravy: modelováním poptávky po přepravě a její predikcí, regulací konkurenčního prostředí na železnici, konkrétními příběhy reforem odvětví ve Velké Británii a v Německu a ekonomickým zhodnocením liberalizace železničních systémů v Evropě. Tento poslední svazek je věnován komplexní analýze a zhodnocení dopravní politiky ve vztahu k železnicím v zemích Evropské unie. Dopravní politika má v rámci hospodářské politiky Evropské unie, národních států, jednotlivých regionů i měst významné postavení, neboť vzhledem k omezenosti přírodních zdrojů a současně rostoucí poptávce po přepravních službách jsou stále naléhavější fiskální, strategické, environmentální a sociální cíle. Celá kniha je rozdělena celkem do šesti kapitol, které tvoří uzavřené celky, jsou zaměřené na určitý aspekt dopravní politiky na železnici a jsou vždy zakončeny dílčím závěrem. Současně však na sebe kapitoly logicky navazují, doplňují se a tvoří tak jeden celek, z nějž je možné odvodit celkové závěry a doporučení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.