Využitie alternatívnych mechanizmov pri financovaní kolektívnych statkov

Název česky Využití alternativních mechanismů při financování kolektivních statků
Autoři

MUTHOVÁ Nikoleta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ Beáta

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ekonomika a spoločnosť
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Klíčová slova auction; crowdfunding; experiment; lotteries; public goods
Popis Přemístění zdrojů v ekonomice ve prospěch poskytování veřejných statků nese určitý stupeň neúčinnosti (Downsonův model politického cyklu, problém cyklické volby, logování, racionální nevědomost a další). Tuto neúčinnost lze snížit zavedením alternativních způsobů zajištění veřejných statků, kdy lidé nejsou vedeni k spolupráci pouze na základě finančních motivů, ale také na základě společenských nebo behaviorálních motivů. Cílem práce je analyzovat alternativní mechanismy financování veřejných statků založené na dobrovolné platbě spotřebitelů a na základě výsledků vlastního ekonomického experimentu posoudit, zda tyto mechanismy vedou k větší ochotě dobrovolně platit za veřejné statky . Předpokládáme, že existují mechanismy, které zvyšují míru dobrovolné platby za veřejné statky. Tato míra dobrovolné platby je také závislá na vnímaném riziku z pohledu spotřebitele, na warm-glow efektu a sociálním postavení jednotlivce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.