Peripheral innovation systems in the Czech Republic at the level of the NUTS3 regions

Název česky Periferní inovační systémy v ČR na úrovni NUTS3 regionů
Autoři

ŽÍTEK Vladimír KLÍMOVÁ Viktorie

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/186525.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.17221/170/2015-AGRICECON
Obor Ekonomie
Klíčová slova cluster analysis; Czech regions; innovation; peripheral regions; point method
Popis Inovace jsou považovány za hlavní faktor socio-ekonomického rozvoje a zdroj konkurenceschopnosti regionů a států. Ve výzkumu inovačních systémů je hlavní pozornost zaměřena na nejvíce inovativní regiony, kterými jsou především metropolitní a městské oblasti. Naopak malá pozornost je věnována rozvoji inovací v periferních či venkovských regionech. Cílem tohoto článku je v souladu s teoretickým ukotvením problematiky typologie regionálních inovačních systémů nalézt relevantní ukazatele, které je možné využít jako základ pro vymezení periferních regionálních inovačních systémů na úrovni českých krajů. Pomocí bodové metody (point method) a shlukové analýzy (cluster analysis) bylo zjištěno, že charakteristikám periferních regionů v čR nejlépe odpovídají kraje Vysočina, Ústecký, Jihočeský a Karlovarský. Pro inovační politiku je v periferních regionech doporučována strategie dohánění vyspělejších regionů. Regiony by se měly zaměřit na přitahování externích aktérů, podporu zakládání firem a obecně podporu malých a středních podniků a napojení na externí klastry a znalostní organizace. Ukazuje se, že pro rozvoj inovací v tomto typu regionů je zcela nezbytná a klíčová dlouhodobá veřejná podpora ze strany státu či regionální vlády.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.