Daňové úniky v laboratoři: Vliv kontextu na ochotu platit daně.

Autoři

ŠPALEK Jiří ŠPAČKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Politická ekonomie
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1086
Obor Ekonomie
Klíčová slova laboratory experiment; tax compliance; tax evasion; voluntary contribution mechanism; country effect
Popis Jelikož možnosti empirického výzkumu v oblasti daňových úniků jsou omezené, je dodržování daňové morálky jednou z oblastí, kde laboratorní experimenty mohou přispět k pochopení individuální racionality ekonomických subjektů. V experimentu, který představuje náš příspěvek, jsme se zaměřili zejména na dvě oblasti. Nejprve se zabýváme posouzením vlivu pravděpodobnosti daňové kontroly a výše sankce uložené v případě krácení daně na míru dodržování daňové morálky. Výsledky provedeného experimentu ukazují, že reakce českých subjektů na parametrickou změnu těchto proměnných je velmi obdobná, jako je tomu v zahraničních experimentech: zatímco rostoucí pravděpodobnost daňové kontroly má poměrně výrazný vliv na ochotu řádně platit daně, vliv výše uložené sankce je spíše marginální. Dále jsme se zaměřili na studium vlivu použité terminologie na experimentální výsledky v oblasti daňové morálky. Při srovnání chování subjektů v závislosti na jazyku používaném v experimentu se ukazuje, že v rozporu s dosavadními zjištěními zahraničních studií účastníci našich experimentů demonstrují významně menší ochotu odvádět řádnou částku, pokud je tato částka označena jako daň. Naše zjištění tak potvrzují možný výskyt vlivu kulturně-historického pozadí (tzv. country effect), který naznačuje, že zkušenost z transformačního období a zejména společenské klima mohou vést české občany k menší než tradiční ochotě řádně platit daně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.