Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance

Logo poskytovatele
Název česky Vliv právní formy a neanonymní vlastnické struktury na finanční výkonnost společností
Autoři

PUDIL Pavel PIROŽEK Petr SOMOL Petr KOMARKOVÁ Lenka

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova anonymous ownership;legal form of companies; enterprises performance; machine learning approach; pattern recognition; feature selection
Přiložené soubory
Popis Příspěvek představuje pokračování našich předchozích výsledků, které úzce souvisí s tématem automatizovaného hledání faktorů firemní konkurenceschopnosti a finanční výkonnosti. Na rozdíl od výsledků prezentovaných na ICMLG 2014 a ECMLG 2014, se současný výzkum se zabýval jinými charakteristikami organizacemi, které také souvisí s Corporate Governance - právní forma, mezinárodní diversita vrcholového managementu (tuzemský versus zahraniční) a zejména anonymita vlastnické struktury. Z údajů vlastníků jsou shromážděny z období 2011 až 2013 a týkají se 220 podniků s různou právní formou. Hlavním účelem našeho výzkumu bylo zjistit, které z těchto charakteristik mít dopad na podnikovou finanční výkonnost, která byla hodnocena ukazatelem ROA. Článek se pokouší odpovědět na výzkumnou otázku, zda anonymizovaná struktura vlastníků, má vliv na firemní finanční výkonnost. Metodika použitá při analýze a zpracování dat musela respektovat skutečnost, že jednotlivé zkoumané podniky vlastnosti (proměnné) nejsou na sobě nezávislé z hlediska použité vícerozměrné metody. Z uvedeného důvodu jsme použili námi již úspěšně ověřený non-lineární regresní model v oblasti statistického rozpoznávání obrazců. Chyba predikce navrhovaného modelu se pak používá jako kritérium výběru funkce v procesu identifikace faktorů, které mají nejvíce vliv na řízení podniků a finanční výkonnost. Dosažené výsledky ukazují, že typ vlastnické struktury (anonymní nebo neanonymní) má dominantní vliv na finanční výkonnost u zkoumaných charakteristik. Cílovou skupinou jsou výzkumní pracovníci v oblasti managementu a podnikání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.