Portál výdajů obcí na odpadové hospodářství

Autoři

SOUKOPOVÁ Jana KUTTNER Martin

Rok publikování 2015
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Portál výdajů obcí ČR na odpadové hospodářství je informační portál Ministerstva životního prostředí ČR, který umožňuje volný přístup k informacím o výdajích obcí, okresů a krajů na odpadové hospodářství, které vychází z oficiálních informačních systémů Ministerstva financí ČR a umožňuje tak srovnání Vaší obce s jinými obcemi. Portál obsahuje informace o obci, okrese, kraji v následujícím členění pro každý z vybraných roků v prezentovaném období 2000-2014: název obce/okresu/kraje; počet obyvatel; rok; graficky a tabulkově prezentované celkové výdaje na odpadové hospodářství za období 2000-2014; graficky i tabulkově prezentované výdaje na OH ve vybraném roce v členění podle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby; tabulkově prezentované celkové výdaje na OH na obyvatele; graficky i tabulkově prezentované výdaje na směsný komunální odpad ve vybraném roce v členění podle paragrafů rozpočtové skladby 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů a 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; tabulkově prezentované výdaje na komunální odpady na obyvatele; obec, která má v daném okrese/kraji nejnižší výdaje na obyvatele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.