Credit Risk Assessment

Autoři

POKORNÁ Martina SPONER Miroslav

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www European financial systems - international scientific conference
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova credit risk; risk assessment; corporate entities; linear regression; probability of default
Popis Úvěrové riziko je hlavním rizikem v oblasti bankovního podnikání. Může významně ovlivnit ziskovost banky a úzce souvisí také s likviditou banky a úrokovým rizikem. Z uvedených důvodů je řízení úvěrového rizika bank prioritním zájmem nejen bank samotných ale také bankovního dohledu. Banky se snaží snižovat toto riziko pečlivým hodnocením úvěruschopnosti svých klientů. Cílem tohoto článku je hodnocení kreditního rizika v oblasti korporátního segmentu při posuzování úvěrových obchodů bankou a návrh dalších možností měření kreditního rizika. Po prostudování zahraničních odborných publikací zaměřených na riziko selhání podnikatelského subjektu jsme vybrali šest příspěvků, jejichž obsah je velice podobný případně stejný jako cíl našeho plánovaného výzkumu. Zjistili jsme, že logistická regrese ve všech případech zpřesnila vyhodnocení kreditního rizika a také potvrdila již známé vztahy - vyšší ziskovost, vyšší likvidita a větší objem aktiv znamená nižší riziko selhání, přičemž vyšší zadluženost, vyšší pákový efekt znamená vyšší riziko selhání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.