The representation of expatriates in the corporate governance of subsidiaries of multinational companies: A study from the czech republic

Logo poskytovatele
Název česky Zastoupení expatriantů při Corporate Governance poboček nadnárodních společností - studie z ČR
Autoři

PIROŽEK Petr KOMÁRKOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Management
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www www stránky článku v časopisu
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova expatriates corporate governance multinational companies
Přiložené soubory
Popis Problematika zastoupení expatriantů v corporate governance poboček nadnárodních společností je v současné době diskutovaným nicméně nepříliš prozkoumaným tématem v rámci akademické obce. V souvislosti s proběhlou transformací hospodářství a působením nadnárodních společností v zemích CEE se diskutuje vliv expatriantů na výkon a efektivitu Corporate governance poboček. Hlavním cílem provedeného výzkumu bylo popsat a analyzovat zastoupení expatriantů při výkonu corporate governance v pobočkách nadnárodních společností působících v České republice. V roce 2011 bylo provedeno empirického šetření zastoupení expatriantů ve statutárních orgánech poboček nadnárodních společností v České republice. Výběrový soubor, na kterém byla problematika corporate governance zkoumána, obsahoval 332 poboček nadnárodních společností z nejvýznamnějších odvětví hospodářství České republiky. Předmětem výzkumu bylo mapování zastoupení expatriantů v pobočkách MNC vzhledem k různým charakteristikám pobočky jako je země centrály, velikost pobočky či právní forma. Součástí příspěvku je i podrobnější analýza, na kterých pozicích správních a exekutivních orgánů v pobočce MNC expatrianti působí. Dále byl zkoumán dopad působení expatrianta v pobočce na její finanční výkonnost. Pomocí statistické analýzy závislostí bylo prokázáno odlišné zastoupení expatriantů vzhledem k právní formě pobočky MNC. Hraje zde roli i velikost pobočky měřená počtem zaměstnanců. Vliv působení expatrianta na finanční výkonnost pobočky MNC se neprokázal.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.