Vzdělávání v regionálních inovačních strategiích krajů ČR

Autoři

FRÁNKOVÁ Šárka

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania. Zborník vedeckých štúdií.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova education; regional innovation strategies; technical fields; innovation
Popis V konceptu znalostní ekonomiky hrají klíčovou roli lidské zdroje, vzdělávání a neustálá tvorba inovací. Schopnost inovovat a vytvářet inovativní produkty dává regionům významnou konkurenční výhodu, která podněcuje vznik pracovních míst a ekonomický rozvoj regionu. V České republice existuje již určitou dobu trvající problém, a to nesoulad mezi vzděláním absolventů a požadavky trhu práce. Zatímco firmy hledají technicky vzdělané pracovníky, mezi studenty přetrvává zájem především o humanitní obory. Proto je velmi důležité podporovat zájem o technické obory již u žáků základních a středních škol.Předkládaný článek zkoumá způsoby, jakými kraje České republiky motivují děti a žáky středních škol ke studiu technických oborů. Formou případových studií přibližuje jednotlivé nástroje a projekty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.