Pracovněprávní odpovědnost vedoucích pracovníků

Logo poskytovatele
Autoři

MERVARTOVÁ Jana

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník CEPS MU
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova labour law liability; employer obligations; liability for damage; labour code
Popis Porušení povinností zaměstnavatele může vést k jeho trestněprávní, občanskoprávní, správněprávní či pracovněprávní odpovědnosti. V případě pracovněprávní odpovědnosti je jednou z nejdůležitějších hmotná odpovědnost za škodu, a to jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele. O pracovněprávní odpovědnost se jedná také v některých případech, kdy jsou účastníkům základního pracovněprávního vztahu ukládány sankce jiným orgánem. Jedná se o případy odpovědnosti zaměstnavatele za přestupky a správní delikty, jimiž došlo k porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a z předpisů o zaměstnanosti. Z dalších druhů odpovědnosti je třeba upozornit na trestní odpovědnost právnických osob a také na odpovědnost při souběhu výkonu činností statutárního orgánu v pracovněprávním vztahu. Jedním z nejvhodnějších způsobů, jak předcházet přímé osobní odpovědnosti vedoucích pracovníků, je zajištění podmínek pro včasné a účinné plnění všech zákonných povinností zaměstnavatele a jeho zaměstnanců.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.