European Social Model - A Parting of Ways?

Název česky Evropský sociální model na rozcestí?
Autoři

WILDMANNOVÁ Mirka

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference FINANCE AND THE PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE, EDUCATION, AND PRACTICE
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Social policy social benefits research public spending European welfare state
Popis Evropský sociální model je současnou problematikou pro spoustu odborných témat. Většina autorů (Krebs, Mitchell, Godet aj.) se shodne na tom, že vzhledem k demografickým ukazatelům a fiskální krizi hospodářství je třeba změnit pohled na welfare state Evropy. Diskuse o fenoménu sociálního státu (Krebs, 2011) se netýká jeho samotné existence, ale spíše toho, jak by měl fungovat: jaký by měl být jeho rozsah, jak by měl být uspořádán, jak by měl být efektivní z dlouhodobého hlediska. Tyto změny v koncepci nazírání na sociální stát se promítají i do konceptů jednotlivých sociálních států vyspělých evropských zemí. Je zřejmé, že schopnost národních ekonomik financovat rozsáhlé sociální programy je omezená, a že je potřeba posunout hranici mezi odpovědností státu a jednotlivců (klientů). Tento článek se snaží odpovědět na otázku, jak si stojí Česká republika v porovnání čerpání sociálních dávek s Velkou Británií a Francií, jakožto reprezentanty vyspělých ekonomik. Příspěvek si klade za cíl odpovědět na otázku, zda opravdu je Česká republika štědrým sociálním státem nebo je to jen mýtus, kterým se argumentuje.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.