Finanční výkonnost českých podniků se zahraničním kapitálem

Autoři

POKORNÁ Jana

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trendy ekonomiky a managementu
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova financial performance; multinational companies; foreign capital; foreign direct investment
Popis Existuje rozšířená představa, že nadnárodní společnosti jsou výkonnější než ty domácí. Odborná literatura nabízí nnoho důvodů podporujících tuto domněnku. Na druhou stranu některé zahraniční studie ukazují, že v realitě to není tak zřejmé. Cílem této práce je zjistit, zda je finanční výkonnost českých podniků se zahraniční kapitálovou účastí vyšší, než u firem s ryze českým kapitálem. V tomto výzkumu byla zkoumána finanční výkonnost středně velkých a velkých českých podniků. Finanční výkonnost byla měřena na datech za pětileté období (2005 - 2009) pomocí rentability aktiv a růstu aktiv. Data ze 73 % těchto společností byla k dispozici. Z nich 32 % má nějaký cizí kapitál. Výhradně domácí kapitál byl zjištěn o 45 % sledovaných společností. Informace o zemi vlastníka nebyla k dispozici pro zbývajícíh 23 % podniků. Rozdíl mezi finanční výkonnosti českých firem s a bez účasti zahraničního kapitálu byl měřen pomocí Mann-Whitneyova U testu. Pětiletý medián růstu aktiv a rentability aktiv firem se zahraničním vlastníkem byl 7,76 % a 6,61 %. Výsledky pro ryze české společnosti byly 9,48 % a 7,74 %. Tyto rozdíly jsou statisticky významné. Pokud by byl přijat předpoklad, že mezi společnosti s neznámou zemí majitelů patří především podniky pouze s domácím vlastníkem, nejsou rozdíly ve finanční výkonnosti statisticky významné. Finanční výkonnost se liší v závislosti na zemi původu zahraničního kapitálu. Výsledky nepotvrdily rozšířený názor, že podniky se zahraničními vlastníky jsou finančně výkonnější než domácí firmy. Část vysvětlení může spočívat v možném podhodnocení vnitroproduktů v rámci dodávek u nadnárodních společností. Tato možnost by měla být dále zkoumána.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.