Před konferencí

Přihláška

Online přihlášku je nutné vyplnit do 11. října 2022. Naleznete ji zde.

Abstrakt

Abstrakt v anglickém jazyce je nutné vložit do online přihlášky při jejím odesílání (tzn. nejpozději 11. října 2022). Rozsah je stanoven na cca 150 slov. Po skončení konference budou všechny abstrakty uveřejněny v příslušné sekci na webu fakulty.

Příprava prezentace

Délka konferenčního příspěvku nesmí přesáhnout 20 minut. Na prezentaci příspěvku máte 15 minut a na následnou diskuzi a zodpovězení otázek 5 minut. K příspěvku si připravte prezentaci v PowerPointu dle jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity. Šablonu pro prezentaci naleznete zde.

V příspěvku se zaměřte na svůj výzkum provedený za poslední rok.

  • Řešené výzkumné otázky a použitá metodologie
  • Na jakou literaturu váš výzkum navazuje
  • V jaké fázi výzkumu se nacházíte
  • K jakým výsledkům jste dospěli a kam jste se v posledním roce posunuli

Nezapomeňte uvést také zdroje, ze kterých vycházíte.

Nezaměřujte se prosím na financování nebo administrativní složku projektu specifického výzkumu, věnujte se procesu výzkumu a výsledkům.

Jazykem prezentace i diskuse bude angličtina.

Na konferenci

Organizační informace

Na blok, ve kterém prezentujete, prosím přijďte minimálně o 10 minut dříve. Před začátkem vám pomůžeme s nastavením technických záležitostí souvisejících s prezentací (např. zvuk, video).

Po skončení vašeho příspěvku prosím neodcházejte z místnosti. Usaďte se a zůstaňte minimálně do nejbližší přestávky, abyste svým odchodem nerušili. Samozřejmě doporučujeme poslechnout si prezentace vašich kolegů i v jiných blocích, protože pro vás mohou být velmi obohacující.

Řešení problémů

V každé přednáškové místnosti bude přítomen minimálně jeden člověk, který vám bude schopný asistovat v případě technických problémů.

Časomíra

Na blížící se konec dvacetiminutového limitu vás upozorníme pomocí zvonečku. První zazvonění bude signalizovat, že zbývá 5 minut. Jakmile uslyšíte zvuk, je zapotřebí dokončit myšlenku či větu a přejít k diskusi. Druhé zazvonění bude signalizovat konec diskuse a na řadu přijde další prezentující.

Po konferenci

Dejte si kávu, oddechněte si a pochvalte se za dobře odvedenou práci. :)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.