Datum konání konference:

1. listopadu 2022

Deadline pro přihlášení:

11. října 2022

Základní informace

Účast na konferenci je povinná pro řešitele projektů specifického výzkumu. Prezentovat svůj výzkum musí také všichni ostatní PhD studenti ve druhém nebo vyšším ročníku prezenční i kombinované formy studia s výjimkou studentů přihlášených k obhajobě disertační práce v podzimním semestru 2022. Po dohodě se školitelem a oborovou radou je možné ve zcela výjimečných případech prezentovat výzkum při jiné příležitosti.

Konference proběhne prezenčně v anglickém jazyce. Online účast není možná. Pokud z vážného důvodu nemůžete přijet osobně, domluvte se se svým školitelem a oborovou radou, řešitelé projektu specifického výzkumu i s oponenty svých projektů, na náhradním termínu, kdy svůj výzkum odprezentujete. Nevíte-li, kdo je oponentem vašeho projektu, obraťte se na Mgr. Blanku Šustrovou.

Konference bude probíhat od 9 do 17 hodin.

Jak se přihlásit

Vyplňte online přihlášku včetně abstraktu nejpozději do 11. října 2022. Připravenou prezentaci prosím zašlete do 18. října 2022 na email veda@econ.muni.cz.

Kdo se může zúčastnit

Povinně musí prezentovat řešitelé projektů specifických výzkumů. Prezentovat svůj výzkum musí také všichni PhD studenti od druhého ročníku studia (3. semestru) s výjimkou studentů přihlášených k obhajobě disertační práce v podzimním semestru 2022. Ti by se, stejně jako studenti prvního ročníku, měli účastnit jako diváci.

Formát příspěvku

Délka konferenčního příspěvku nesmí přesáhnout 20 minut. Počítejte prosím s 15 minutovou prezentací a 5 minutami pro diskusi. Prezentaci připravte v PowerPointu a nezapomeňte do ní zahrnout výzkumné otázky, literaturu a výsledky, ke kterým jste za poslední rok došli (resp. kam jste se posunuli).

Více informací naleznete v záložce Pokyny pro prezentující.

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.