Výstupy projektu HR Award

Endorsement Letter

Dopis děkana prof. Ing. Antonína Slaného, CSc., kterým se ESF MU přihlásila k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.