Členové týmu HR Award

HR AWARD EXPERT TEAM

Mgr. Petra Ježová - Personální manažerka - HR Award
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. - Proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace
Ing. Jan Slezák - Tajemník
JUDr. Pavla Zapletalová - Vedoucí personálního oddělení
Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. - Vedoucí oddělení pro vědu výzkum, kvalitu a kvalifikace

HR AWARD STEERING COMMITTEE

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. - Děkan
Ing. Petr Valouch, Ph.D. - Proděkan pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. - Proděkan pro prezenční studium
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. - Proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace
Ing. Petr Smutný, Ph.D. - Proděkan pro zahraniční vztahy
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. - Proděkanka pro vnější vztahy a marketing
Ing. Jan Slezák - Tajemník
RNDr. Luboš Bauer, CSc. - Zástupce odborové organizace

HR AWARD WORKING GROUP

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. - Katedra aplikované matematiky a informatiky
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. - Katedra aplikované matematiky a informatiky
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. - Katedra ekonomie
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. - Katedra ekonomie
Ing. Katarína Čellárová - Katedra ekonomie
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. - Katedra ekonomie
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. - Katedra financí
Ing. Mgr. Martin Stachoň - Katedra financí
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. - Katedra financí
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. - Katedra financí
Ing. Filip Hampl - Katedra práva
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. - Katedra podnikového hospodářství
Mag. Dr. Eva Born - Katedra podnikového hospodářství
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. - Katedra podnikového hospodářství
Ing. Peter Kelemen - Katedra podnikového hospodářství
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy
Ing. Andrea Holešinská, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy
Ing. Aneta Krajíčková - Katedra regionální ekonomie a správy
Ing. Markéta Chaloupková - Katedra regionální ekonomie a správy
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. - Katedra veřejné ekonomie
Ing. Diya Elizabeth Abraham - Katedra veřejné ekonomie
Ing. Michal Struk, Ph.D. - Katedra veřejné ekonomie
Dr. Magdalena Adamus - Katedra veřejné ekonomie
Mgr. Petra Ježová - Personální manažerka - HR Award