Členové týmu HR Award

EXPERT TEAM

Mgr. Petra Ježová - Personální manažerka - HR Award
Ing. Petr Smutný - Odborný asistent KPH ESF MU
Ing. Jan Slezák - Tajemník
JUDr. Pavla Zapletalová - Vedoucí personálního oddělení
Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. - Vedoucí oddělení pro vědu výzkum, a doktorské studium

STEERING COMMITTEE

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. - Děkan
Ing. Marie Hladká, Ph.D. - Proděkanka pro prezenční studium 
Ing. Monika Jandová, Ph.D. - Proděkanka pro internacionalizaci
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. - Proděkan pro strategii a rozvoj
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. - Proděkan pro vědu výzkum a doktorské studium
Ing. Petr Valouch, Ph.D. - Proděkan pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. - Proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery 
Ing. Jan Slezák - Tajemník

WORKING GROUP

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. - Katedra aplikované matematiky a informatiky
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. - Katedra aplikované matematiky a informatiky
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. - Katedra ekonomie
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. - Katedra ekonomie
Ing. Katarína Čellárová - Katedra ekonomie
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. - Katedra ekonomie
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. - Katedra financí
Ing. Mgr. Martin Stachoň - Katedra financí
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. - Katedra financí
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. - Katedra financí
Ing. Filip Hampl - Katedra práva
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. - Katedra podnikového hospodářství
Mag. Dr. Eva Born - Katedra podnikového hospodářství
Ing. Peter Kelemen - Katedra podnikového hospodářství
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy
Ing. Andrea Holešinská, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy
Ing. Aneta Krajíčková - Katedra regionální ekonomie a správy
Ing. Markéta Chaloupková - Katedra regionální ekonomie a správy
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. - Katedra regionální ekonomie a správy
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. - Katedra veřejné ekonomie
Ing. Michal Struk, Ph.D. - Katedra veřejné ekonomie
Dr. Magdalena Adamus - Katedra veřejné ekonomie
Mgr. Petra Ježová - Personální manažerka - HR Award

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.