Top Students Centre
(TopSeC)

Výběrové řízení pro akademický rok 2020/2021

TopSeC je otevřen studentům všech ročníků navazujícího magisterského studia (případně 4.–5. ročníku pětiletého magisterského studia) v prezenční formě na celé Masarykově univerzitě. TopSeC je jedno– až čtyřsemestrální projekt, ve kterém mohou studenti setrvat až do ukončení studia (z projektu je možné vystoupit). Do projektu můžete vstoupit nejpozději v posledním roce magisterského studia. Do TopSeC se můžete zapojit na jaře i na podzim.

JARNÍ SEMESTR 2021

V jarním semestru přihlášky hodnotí komise složená z vyučujících předmětu. Studentům zapojeným na jaře bude nabídnuta možnost vyzkoušet si assessment centrum také v podzimním semestru společně s nově přihlášenými.

  • Do 7. března 2021 pošlete prosím svůj životopis a motivační dopis v českém/slovenském jazyce na adresu topsec@econ.muni.cz.
  • Do průvodního dopisu vložte následující:

„Souhlasím s tím, aby Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, se sídlem v Brně, zpracovávala mé osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výběrovému řízení do projektu TopSeC. Souhlasím s předáním mého životopisu (případně motivačního dopisu) pracovníkům Kariérního centra MU a partnerům projektu za účelem posouzení vhodnosti kandidáta pro projekt.“

PODZIMNÍ SEMESTR 2021

Výběr nových studentů do TopSeC realizujeme prostřednictvím assessment centra ve spolupráci s Kariérním centrem Masarykovy univerzity. Výběru studentů se účastní i zástupci personálních oddělení partnerských společností TopSeC. Assessment centrum trvá přibližně 4–6 hodin a je velice blízké firemním výběrovým metodám. TopSeC tak studentům přináší výhody pro budoucí profesionální život od samého začátku – vyzkoušíte si na vlastní kůži proces, kterým budete muset ve své kariéře určitě projít, a navíc získáte detailně vypracovanou zpětnou vazbu.

  • Termíny výběrového řízení budou zveřejněny před začátkem nového semestru.
Doplňující kritéria pro výběr studentů do TopSeC:
  • aktivita během studia (např. Akademický senát fakulty či MU, studentské spolky apod.)
  • aktivní zájem o TopSeC vyjádřený v motivačním dopise v přihlášce
  • absolvované studijní pobyty, praxe a stáže (domácí i zahraniční studijní pobyty, samostatné pobyty v zahraničí)
  • jazyková vybavenost

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.