Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor regionálního rozvoje, oddělení rozvoje venkova a zemědělství

Název subjektu Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor regionálního rozvoje, oddělení rozvoje venkova a zemědělství
Oblast působení Venkov a zemědělství v JMK
Sídlo Brno
Místo výkonu práce studenta Brno, Žerotínovo nám. 3/5
Volný popis subjektu

Oddělení existuje od roku 2005 a vykonává samosprávu na úseku podpory venkova a propagace regionálního zemědělství

Poskytovatel praxe ano
Poskytovatel stáže ano
Možnost výkonu praxe/stáže na těchto odděleních: Oddělení rozvoje venkova a zemědělství
Možnost rotace na odděleních ano
Nabídka I 1 místo, administrativní práce v rámci evidence poskytování dotací
Kontaktní osoba RNDr. Iveta Macurová, macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.