Ústav výzkumu globální změny, AV ČR v. v. i.

Název subjektu Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v.v.i.
Oblast působení Výzkum realizovaný v rámci operačních programů EU
Sídlo Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
Místo výkonu práce studenta Útvar vědeckého tajemníka, Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
Volný popis subjektu

Centrum excelence interdisciplinárně a komplexně zkoumá klimatické změny. Spolupracuje na výzkumných mezinárodních projektech. CzechGlobe je mj. zapojen do evropské výzkumné infrastruktury ESFRI. Podrobnosti o aktivitách a struktuře centra naleznete na webu http://www.czechglobe.cz.

Útvar vědeckého tajemníka má na starost následující agendu:

• Databáze pro potřeby Ústavu (řízení, profesní rozvoj pracovníků, granty, domácí a mezinárodní spolupráce, ASSEP ad.)
• Mezinárodní spolupráce Ústavu
• Mezinárodní mobility pracovníků realizované v rámci Ústavu
• Materiály pro hodnocení vědeckých výsledků Ústavu a profesního růstu pracovníků
• Konkurzy na pozice vědeckých pracovníků
• Spolupráce Ústavu s vysokými školami (pedagogická, vědecká.)
• Postgraduální vzdělávání v Ústavu (Ph.D. studia)
Poskytovatel praxe ano
Poskytovatel stáže ano
Možnost výkonu praxe/stáže na těchto odděleních: Útvar vědeckého tajemníka Ústavu
Možnost rotace na odděleních ne
Nabídka

Vhodné pro motivovaného samostatného studenta s dobrou znalostí angličtiny a případně dalšího světového jazyka, s analytickým myšlením. Se zájmem o projektové řízení, vědecký management, organizaci akcí (konference, semináře…), analýzu dokumentů, vypracovávání rešerší, komunikaci v cizím jazyce apod.

Délka praxí a stáží – 2 měsíce.

Výběr vhodného kandidáta organizuje přímo fakulta, ne Ústav.
Kontaktní osoba  Jiří Kolman, kolman.j@czechglobe.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.