Přestupy mezi formami a obory

Podmínky, za nichž Ekonomicko-správní fakulta MU umožňuje přestupy mezi jednotlivými obory a formami studia upravuje Opatření děkana č. 4/2014.

Žádost o přestup se podává výhradně elektronicky přes IS MU (IS MU – Student – Úřadovna – Podání nové žádosti – ESF StudO: Žádost o přestup). Studenti prvního semestru do 14 kalendářních dní od zápisu, pro vyšší semestry vždy nejpozději k datu 31. srpna, nebo 31. ledna aktuálního roku.

Přestup může být povolen pouze v případě, že:

  • Student(ka) splňuje podmínky pro přijetí i do nově vybraného studijního oboru v akademickém roce, kdy byl(a) ke studiu přijat(a) do svého aktivního studia.
  • Veškeré předměty, které byly nebo jsou v aktivním studiu zapsány, jsou úspěšně splněné anebo povolené neopakovat.
  • Není v IS MU přihlášen(a) k tématu bakalářské nebo diplomové práce (netýká se přestupů, kde se mění pouze forma studia, ale obor a typ programu zůstávají stejné)
  • Studium, ze kterého hodlá přestoupit, je v době podání žádosti aktivní a student nemá podanou žádost o přerušení studia.

Na přestup není právní nárok a nemusí být povolen. V případě povolení přestupu je tento proveden od následujícího semestru a na vlastní riziko žadatele. Přestup nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu MU ani z jiných předpisů upravujících studium.

Magisterské pětileté studium se od akademického roku 2012/2013 nevypisuje a proto do pětiletých magisterských studijních programů již nelze přestupovat.

Přehled směrnic, pokynů, opatření a dalších zdrojů k tématu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.