Formuláře a potvrzení

Žádosti v IS MU

Následující žádosti se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím IS MU (IS MU – Student – Během studia – Úřadovna – Podání nové žádosti).

  • Žádost o přestup – změna oboru a/ nebo formy studia. Agenda „ESF StudO: Žádost o přestup“
  • Žádost o přerušení studia. Agenda „ESF StudO: Žádost o přerušení studia“
  • Oznámení o zanechání studia. Agenda „ESF StudO: Oznámení o zanechání studia“
  • Žádost o změnu jazyka závěrečné práce. Agenda „ESF StudO: Žádost o sepsání závěrečné práce v jiném než českém jazyce“
  • Žádost o povolení změny tématu závěrečné práce. Agenda „ESF StudO: Žádost o povolení změny tématu závěrečné práce“
  • Žádost o povolení změny vedoucího závěrečné práce. Agenda „ESF StudO: Žádost o povolení změny vedoucího závěrečné práce“

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.