Vzdálený přístup k licencovaným zdrojům

Při přístupu k zakoupeným informačním zdrojům si distributor dat potřebuje ověřit, že ke zdroji přistupuje oprávněný uživatel. Pokud se právě nenacházítě v síti MU a potřebujete se zdroji pracovat (např. z domova), musíte použít některou z následujících metod vzdáleného přístupu.

EZproxy

V seznamu e-zdrojů zvolte odkaz „EZproxy“, zadejte své UČO + sekundární heslo a hotovo.

Více informací

Jedná se o webovou službu fungující na principu proxy-serveru – EZproxy „kopíruje“ vyžádaný obsah z licencovaného zdroje a zobrazuje jej autentizovaným uživatelům z MU.

Výhody: odpadá veškeré stahování a nastavování čehokoliv, stačí se jen přihlásit
Nevýhody: komunikace probíhá skrze prostředníka, podle počtu současně pracujících uživatelů citelně narůstají doby odezvy, není garantována spolehlivost pro všechny univerzitou zakoupené zdroje

Shibboleth

V seznamu e-zdrojů zvolte odkaz „Shibboleth“, zadejte své UČO + sekundární heslo a hotovo. Připojení je rychlejší než pomocí EZproxy.

Více informací

Technologie Shibboleth staví na důvěře mezi distributorem dat a univerzitou. Server s licencovaným zdrojem se zeptá serveru MU, zda klient, který se k němu hlásí, je skutečně z MU. Univerzitní server si uživatele ověří pomocí jeho UČO a sekundárního hesla a informačnímu zdroji odpoví, zda se mu podařilo identitu uživatele ověřit či nikoliv.

Výhody: asistence třetí strany je zapotřebí jen při ověření identity, další komunikace již probíhá přímo
Nevýhody: ověřování přes Shibboleth nabízejí jen některé zdroje
Doporučení: pokud licencovaný zdroj Shibboleth podporuje, doporučujeme jej upřednostnit před ostatními metodami vzdáleného přístupu

VPN

Ze stránek MU si jednorázově stáhněte a nainstalujte klienta. Ten pak stačí kdykoliv spustit, zadat UČO + sekundární heslo a hotovo.

Více informací

VPN vytvoří v počítači uživatele virtuální síťovou kartu „tunelem“ propojenou s VPN-serverem MU. Síťová karta dostane po ověření uživatele (UČO + sekundární heslo) přidělenu IP-adresu z univerzitního rozsahu, díky čemuž lze přistupovat k licencovaným zdrojům.

Výhody: skrze VPN se vzdálený počítač stává součástí univerzitní sítě a může využívat jejích libovolných zdrojů a služeb
Nevýhody: vyžaduje podporu v operačním systému, vhodné nastavení firewallu a dostatečná uživatelská práva (tj. například v internetové kavárně jej spíše nezprovozníte)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.