Virtuální prohlídka knihovnou

Vítejte ve Středisku vědeckých informací

Panoramatické prohlídky interiéru najdete zde. Knihovnu lze rovněž virtuálně navštívit pomocí služby Google Street View.

Na fotografie z interiéru knihovny po její rekonstrukci se můžete podívat zde.

Video ve formě rychloprocházky knihovnou lze shlédnout na facebookovém profilu fakulty.