Ve světě vychází

Na této stránce nabízíme pravidelně aktualizované odkazy na katalogy nových a očekávaných knižních titulů předních zahraničních vydavatelů odborné literatury z oblastí ekonomie, financí, obchodu, veřejné ekonomiky, regionalistiky, managementu, marketingu, statistiky, sociologie, psychologie, filosofie a dalších příbuzných disciplín.

Přidáno v zimě 2020

Přidáno na podzim 2019

Přidáno v létě 2019