Seznam odebíraných časopisů

Následující tabulka obsahuje seznam odebíraných tištěných časopisů v abecedním pořadí. Řazení tabulky:

  • veškeré tištěné tituly odebírané Střediskem vědeckých informací
  • číslo signatury, které označuje umístění časopisu ve fondu knihovny
  • rok, od kdy je časopis odebírán
  • počet ročníků, které se zpětně uchovávají (např. A+3 = aktuální ročník plus tři ročníky zpátky)
  • URL webové stránky časopisu nebo databáze s plnými texty časopisu
  • poznámka k dostupnosti časopisu na webu nebo databázi

Kromě těchto časopisů mají uživatelé našich služeb přístup k obrovské množině časopisů v elektronické podobě, které jsou součástí mnoha databází jako jsou například: Blackwell Synergy, ProQuest Central, SpringerLink, JSTOR, Elsevier/Sprin­ger/Wiley, ScienceDirect, SourceOECD atd. – viz naše elektronické informační zdroje.

Časopis Signatura Od roku Uchovává se Web/Databáze Poznámka o přístupnosti na webu nebo v databázi
Acta oeconomica pragensia C-209 1996– Vše www.aop.vse.cz Plné texty od r. 2004
ACTA VŠFS C-298   A+2 ACTA VŠFS Plné texty od r.2007
American Economic Review C-86       Infozdroje ScienceDirect
American Law & Economics Review C-264 2007–2008 Vše www.oxfordjournals.org/en/ Plné texty od r. 1999
AUCO Czech Economic Review C-163 2008–2012 VŠE www.auco.cuni.cz  
Auditor C-171   A+2 www.kacr.cz/casopis-auditor Plné texty od 2001 do 2012, od 2006 obsahy jednotlivých čísel
Aula C-91   A+1 www.csvs.cz/aula Obsahy od r. 1996
Bankovnictví C-131   A+3 www.bankovnictvionline.cz  
Brookings Papers on Economic Activity C-265 2007– Vše www.brookings.edu/…rojects/bpea  
Business Spotlight C-261   A+2 www. business-spotlight.ihned.cz Obsahy od r. 2005 a plné texty některých článků a aktualit
Cambridge Journal of Economics C-266 2007– Vše www.oxfordjournals.org/en/ Plné texty od r. 1999 do současnosti
Central European Journal of Management C-84 2014– VŠE https://journals.muni.cz/cejm/] Plné texty dostupné v pdf
COT business C-259   A+2 www.cot.cz Plné texty dostupné v pdf
Critical Social Policy C-268 2007–2008 Vše csp.sagepub.com  
Czech Journal of Tourism C-297 2012– Vše http://www.czechjournaloftourism.cz/ Plné texty dostupné v pdf
Československá psychologie C-8 1992– Vše http://cspsych.psu.cas.cz/index2.html Obsahy a abstrakty od r. 1996
Daně a finance C-128   A+2 www.comeniusprint.cz Obsahy od roku 2010 do současnosti, obsahy 2005–2008 na www.sagit.cz
Daně a účetnictví C-225   A+2 www.i-poradce.cz Plné texty dostupné po přihlášení
Data OV – Účetní závěrka C-229 on-line [http://ov.ihned.cz/index.php?…]  
Demografie C-11 1992– Vše www.czso.cz obsahy jednotlivých čísel od r. 2004
Economics and Politics C-144 2008–2011 Vše   Dostupné na Infozdroje Wiley Online library
Economist C-33   A+2 http://www.economist.com/ Plné texty u vybraných článků
Ekonom C-19   A+5 ekonom.ihned.cz/ Plné texty u vybraných článků
Ekonomická revue C-199   A+2 www.ekf.vsb.cz Plné texty od r. 2012
Ekonomické rozhľady C-186 1996– Vše www.euba.sk Obsahy jednotlivých čísel od r. 2007
Ekonomický časopis C-15 1992– Vše Obsahy jednotlivých čísel od r. 2002
Ekonomie a management C-247   A+1 [http://www.ekonomie-management.cz] Infozdroje EconLit with Fulltext
Euro C-78   A [http://euro.e15.cz] Plné texty pouze vybraných článků
European Economic Review C-134 2007–2008 Vše   Infozdroje ScienceDirect
European Journal History of Economic Thought C-271 2007– Vše   Infozdroje ScienceDirect
European Journal of Finance C-272 2007–2012 Vše http://www.tandfonline.com/loi/rejf20#… některé texty dostupné online
Evaluation Review C-273 2007–2008 Vše http://erx.sagepub.com/content/by/year některé texty dostupné online
Finance a úvěr + příloha C-16 1992– Vše www.financeauver.org Plné texty od roku 1990 do 2003
Financial Assets abd Investing C-302 2010– VŠE [http://fai.econ.muni.cz/journal-archive] texty dostupné v pdf
Finanční poradce C-242 2004– A+2 fpweb.ihned.cz Částečně plné texty pouze vybraných článků
Fórum sociální politiky C-150 2007– A+3 [http://www.vupsv.cz/index.php?…] texty dostupné v pdf od předminulého ročníku
Geneva Papers on Risk and Insurance C-291 2007–2008 Vše EBSCO Plné texty od roku 1999 do 2004
Global Social Policy C-274 2007–2008 Vše gsp.sagepub.com Obsahy od roku 2001 do současnosti a plné exty jednoho čísla na ukázku
Harvard Business Review C-295 2008– VŠE EBSCO Plné texty od r. 1942
Hospodářské dějiny C-246 ročenka Vše
Hospodářské noviny C-18 měsíc hn.ihned.cz Plné texty za poslední týden
HR Forum C-229 2011– A+3 [http://hrforum.peoplemanagementforum.cz/cs/temata]  
HR Management C-153 2008– A+3    
CHIP. Microcomputer magazine C-21 A+1 www.chip.cz Obsahy od roku 1997 do současnosti a plné texty vybraných článků
Journal of Applied Economics C-22 on-line Vše    
Journal of Economic Literature C-85 on-line Vše    
Journal of Economic History C-275 2007– Vše JSTORE Plné texty od roku 1941 do 2001
Journal of Economic Methodology C-276 2007– Vše EBSCO Plné texty od roku 2000 do loňského roku
Journal of Economic Perspectives C-156 on-line Vše    
Journal of Economic Policy C-48 on-line Vše    
Journal of European Economics Association C-283 2007– Vše www.eeassoc.org/jeea Obsah od roku 2003 do loňského roku
Journal of European Social Policy C-277 2007– Vše esp.sagepub.com Obsahy od roku 1991 do současnosti a plné texty jednoho čísla na ukázku
Journal of Labor Economics C-278 2007– Vše EBSCO, ProQuest EBSCO: plné texty od roku 1983 do loňského roku; ProQuest: plné texty od roku 1996 do 2006
Journal of Law & Economics C-279 2007– Vše SpringerLink, ProQuest SpringerLink: Plné texty od roku 1997 do současnosti; ProQuest: plné texty od roku 1999 do loňského roku
Journal of Macroeconomics C-81 on-line Vše    
Journal of Microeconomics C-119 on-line Vše    
Journal of Pension Economics and Finance C-280 2007– Vše journals.cambrid­ge.org Obsahy od roku 2002 do současnosti a plné texty jednoho čísla
Journal of Public Policy C-281 2007– Vše journals.cambrid­ge.org/ Obsahy od roku 1998 do současnosti a plné texty jednoho čísla
Journal of Social Policy C-282 2007– Vše journals.cambrid­ge.org Obsahy od roku 1998 do současnosti a plné texty jednoho čísla
Labour C-167 2000–2009 Vše Blackwell Synergy Plné texty od roku 1987 do současnosti
Labour History Review C-284 2007–2008 Vše EBSCO Plné texty od roku 1990 do předchozího roku
Lidové noviny C-27 měsíc www.lidovky.cz Plné texty aktuálního vydání až do roku nazpět
Logistika C-92 2003– A+1 logistika.ihned­.cz Obsahy od roku 2000 a plné texty vybraných článků
Make Money C-34 2013– A+2 [http://www.trhypraha.cz/…ka/detail/86] aktuální číslo v pdf
Marketing & Media C-34 2005– A+1 [http://mam.ihned.cz/] Obsahy od roku 2000 a plné texty vybraných článků
McKinsey Quarterly C-222 2000–2010 Vše EBSCO Plné texty od roku 1965 do současnosti
Metodické aktuality Svazu účetních C-118 1994– A+2
Mezinárodní politika C-214 2001– A+2 www.iir.cz Plné texty od roku 2000 do loňského roku
Mladá fronta Dnes C-29 měsíc zpravy.idnes.czm/fdnes­.asp Plné texty aktuálního vydání a další na idnes.cz
Moderní řízení C-30 1992– Vše modernirizeni­.ihned.cz Obsahy od roku 1994 do současnosti a plné texty vybraných článků
Mzdová účetní C-237 2003– A+2 www.sagit.cz Obsahy od roku 2004
Národní pojištění C-244 2004– A+2 www.sagit.cz Obsahy od roku 2002,plné texty vybraných článků
Národohospodářský obzor C-217 2001– Vše [http://nho.econ.muni.cz] Plné texty od roku 2003
Obec a finance C-180 2003– A+2 www.triada.cz Plné texty od r. 1999 do současnosti
Obchodní právo C-239 2004– A+1 [http://www.oppravo.cz/] obsah od r. 2007
Oxford Economic Papers C-286 2007– Vše ProQuest Plné texty od roku 1949 do loňského roku, časopis je v databázi rozdělen do tří kolekcí
Oxford Review of Economic Policy C-287 2007– Vše ProQuest Plné texty od roku 1999 do loňského roku
Pojistné rozpravy C-20 Nepravidelně Vše http://www.pojistnyobzor.cz/…ne-rozpravy/ Obsahy od roku 1997 do současnosti
Pojistný obzor C-143 1995–2015 Vše http://www.pojistnyobzor.cz/ od r. 2016 online
Politická ekonomie C-38 1992– Vše www.vse.cz/polek Obsahy od roku 1997, plné texty dostupné do předminulého ročníku
Poradce C-124 2004– A+1
Post-Communist Economies C-288 2007–2008 Vše EBSCO , PrQuest EBSCO: Plné texty od roku 1999 do loňského roku; ProQuest: plné texty od roku 1998 do 2000
Práce a mzda C-40 1992– Vše www.sagit.cz Naskenované obsahy
Práce a sociální politika C-243 2004– A www.mpsv.cz Plné texty od roku 2004
Prague Economic Papers C-165 1996– Vše www.vse.cz/pep Obsahy a abstrakty od roku 1996
Právní rádce C-90 1993– A+1 pravniradce.ih­ned.cz Obsahy od roku 1994, plné texty vybraných článků
Právník C-41 1992– Vše casopispravnik­.juristic.cz Archiv od roku 1861 s obsahy či plnými texty vybraných čísel
Právo C-45 měsíc pravo.novinky.cz Abstrakty aktuálního vydání
Psychologie pro praxi C-43 1992– A+2 psychologie.ff­.cuni.cz Obsahy od roku 2009
Public Finance Review C-289 2007– Vše pfr.sagepub.com Obsahy od roku 1973, plné texty jednoho vybraného čísla
Reflex C-35 Neuchovává se A www.reflex.cz Plné texty od roku 1999
Respekt C-44 Neuchovává se A www.respekt.cz Obsahy od roku 1990
Review of Economic Studies C-122 2009 Vše    
Review of Social Economy C-290 2007– Vše EBSCO Plné texty od roku 1993 do současnosti
Rovnost C-83 měsíc brnensky.denik.cz Plné texty vybraných článků
Sbírka zákonů ČR C-47 1992– Vše www.mvcr.cz/sbirka Plné texty od roku 1945 do současnosti
Scientia et Societas C-262 2006– A+2 www.sets.cz Plné texty od roku 2005
Sociológia C-51 1992– Vše www.sav.sk Obsahy a abstrakty od roku 1997
Sociologický časopis C-53 1992– Vše sreview.soc.cas­.cz Obsahy od roku 1993, plné texty vybraných článků
South-Eastern Europe Journal of Economics C-39 2006–2010 Vše SEEJE  
Statistika C-58 1992– A+3 panda.hyperlin­k.cz Obsahy od roku 2005, plné texty do loňského roku
Strategie C-136 2000– A+1 istrategie.cz Obsahy od roku 1997
Test C-49 1995– A+3 www.dtest.cz Obsahy od roku 2003
Trend marketing C-250 2005– A+1 mam.ihned.cz Obsahy od roku 2004, plné texty vybraných článků
Týden C-125 neuchovává se A www.tyden.cz Plné texty vybraných článků
Účetnictví C-64 1992– Vše bilance.cz Obsahy od roku 2002
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí C-296 2008– A+2
UNES C-257 2005– A+2 www.aspi.cz Obsahy od roku 2003
Universitas C-62 1992– A universitas.mu­ni.cz Plné texty článků dostupné v pdf
Urbanismus a územní rozvoj C-63 1998– A+2 [http://www.uur.cz/default.asp?…] plné texty článků od roku 1999
Veřejná správa C-46 1999– A+2 www.mvcr.cz Plné texty od roku 1998
Vesmír C-248 tištěný + on-line A www.vesmir.cz Obsahy od roku 1994
Wirtschaftswoche C-36 2003– A+1 www.wiwo.de Plné texty vybraných článků
Zákony C-124 2009– A+2    
Zdravotnictví v České republice C-198 2005– A+2 www.zcr.cz Plné texty od roku 1998 do 2002 a od roku 2003 do současnosti jen obsahy a abstrakty
Zpravodaj ÚVT MU C-72 A www.ics.muni.cz Plné texty od roku 1991 do současnosti