Konzultace pro studenty

V knihovně studentům nabízíme individuální konzultace k jejich písemným školním pracím v kontextu technických náležitostí akademického psaní.

Konkrétně vám můžeme pomoci:

  • se zápisem bibliografických citací;
  • s prací v citačním manažeru Citace PRO;
  • s posouzením kvality citovaných zdrojů;
  • s doporučeními, kde hledat data a plné texty pro vaši práci;
  • s tipy na zlepšení vizuální podoby písemné práce.

Abychom předešli nedorozuměním, rovnou vyjmenujeme témata, se kterými (žel) nepomůžeme:

  • stanovení tématu, formulace výzkumné otázky a hypotéz k testování / ověřování;
  • metodologie řešení problému;
  • zpracování výzkumných dat;
  • kontrola pravopisu či stylistiky;
  • interpretace výsledků.

Konzultace je poskytována výhradně na bázi osobního setkání s očekávaným aktivním přístupem. Žádné off-line služby nenabízíme.

Máte-li zájem o tuto službu, napište na citace@econ.muni.cz, čeho by se měla konzultace týkat, v jakém termínu byste o ni měli zájem, kdo je váš vedoucí (při závěrečné práci) – můžete také přiložit samotnou práci. V případě kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, závěrečné) očekáváme, že konzultaci s SVI budete mít schválenu od vedoucího vaší práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.