Knižní skenery

Naše knihovna je vybavena dvěma majestátními knižními skenery značky ElarScan. Našim uživatelům umožňují snadno a rychle naskenovat části knih, které je zajímají, pro svou vlastní studijní potřebu.

Skenery fungují na principu horního snímání celé předlohy najednou – tj. focením napevno vestavěným fotoaparátem. Knihy se pokládají přirozeně rozevřené do vyrovnávací kolébky, pro rychlé skenování tak stačí jen otáčet (a případně přidržovat) stránky a mačkat skenovací tlačítko či sešlapovat nožní pedál.

Kromě vyrovnávací kolébky s nastavitelným úhlem rozevření knižních předloh jsou skenery vybaveny také dotykovou obrazovkou s živým náhledem skenované předlohy, přisvětlovacími reflektory a USB porty pro zasunutí vlastní paměti, kam si uživatelé mohou uložit naskenované stránky. Pro vyšší komfort integrovaný software nabízí také vytvoření souboru PDF s prohledávatelnou textovou vrstvou.

Zapnutí skeneru

Skenery se uvádějí do provozu stisknutím zapínacího tlačítka na pravém bočním panelu. Uvnitř je zabudován klasický stolní počítač s operačním systémem Windows, před zahájením skenování je proto zapotřebí vyčkat, než systém nastartuje.
V případě, že je skener uspán (diody svítí, ale obrazovka je černá), lze skener probudit několikerým poklepáním prstem na obrazovku.

Ovládací prvky

Tlačítka na předním panelu slouží k zapnutí přístroje (kulaté černé tlačítko na boku), k optickému přibližování a oddalovaní snímané předlohy (tlačítka se symboly plus a minus), k volbě osvětlovacích reflektorů (lze přepínat mezi dvojicí po stranách a centrálním) a samozřejmě také ke spuštění procesu skenování (velká tlačítka s nápisem SCAN). Vedle zapínacího tlačítka je umístěna také dvojice portů USB určená pro úložná zařízení uživatelů. Přehledně je vše znázorněno na následujícím obrázku.

Obslužný software

Software pro obsluhu je maximálně jednoduchý a přizpůsobený ovládání na dotykové obrazovce. Důležitá je správná volba režimu, tj. zda kolébka je nastavená pro rovnou předlohu (Plochý režim) či zda ramena kolébky svírají nějaký menší úhel než 180° (Režim V). Po skončení skenování je žádoucí výsledek uložit pomocí tlačítka „Uložit do…“.

Jinak software umožňuje volbu barevné hloubky, výběr režimu pro rozdělení dvoustránek na jednotlivé strany, jednoduchou editaci naskenovaných snímků (rotace, ořez, mazání) a konečně také volbu výstupního formátu. Volba Smart PDF generuje PDF s textovou vrstvou, jeho příprava však může trvat minuty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.