Knihovní řád a 
ceník služeb

Provoz Střediska vědeckých informací upravuje knihovní řád jehož součástí je též seznam smluvních pokut a úhrad. Ty je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou.

Knihovní řád ke stažení

To nejpodstatnější z knihovního řádu

  • Vstup do knihovny je možný po odložení svršků jako jsou kabáty, bundy, pláště, deštníky a tašky do šatních skříněk před vchodem do knihovny. Vstup do knihovny je v zásadě možný jen s psacími potřebami, vlastními knihami, časopisy či novinami event. notebookem. Do skříněk neodkládejte cenné věci, knihovna za jejich případnou ztrátu neručí!
  • V knihovně není dovoleno jíst, pít, kouřit, užívat mobilní telefony, chovat se hlučně či jinak nepřístojně.
  • Realizace výpůjčky knih je možná jen s platnou čtenářskou průkazkou.
  • Posluchači si mohou půjčovat knihy na 30 dní, během této lhůty je možné si výpůjčku ještě prodloužit v případě, že knihu nevyžaduje další čtenář. Počet současně vypůjčených titulůnesmí překročit 30 knih.
  • Knihy označené na hřbetu nápisem STOP jsou určeny pouze ke studiu ve studovně. Je však možné si je půjčit „přes noc“ anebo „přes víkend“, nikoli však na delší dobu.
  • Je třeba, aby si čtenáři sami pečlivě hlídali výpůjční lhůty zapůjčených dokumentů. Jsou-li překročeny, pak je nutno platit za každou knihu s překročenou výpůjční lhůtou smluvní pokutu, která může být při výrazném překročení výpůjční lhůty poměrně citelná (viz níže). Knihovní systém posílá před vypršením lhůty výpůjčky upozornění, čtěte proto vaši univerzitní poštu. Dodržování výpůjčních lhůt je ale výhradně starostí čtenářů.

Seznam smluvních pokut a úhrad

Na období od 1. 10. 2013 do odvolání (změny) stanovuji následující poplatky za poskytované služby SVI ESF MU:

Druh poskytované služby (pokuty) Výše poplatku
Přihlášení externího čtenáře a vystavení čtenářského průkazu 200 Kč
Roční obnovovací poplatek pro externího čtenáře 100 Kč
Vystavení ztracené průkazky externího čtenáře 100 Kč
Smluvní pokuta při překročení výpůjční lhůty u Standardní výpůjčky (31. den a více) 5 Kč za každý den prodlení
Smluvní pokuta při překročení výpůjční lhůty u Prezenční + 10 Kč za každou započatou hodinu prodlení během provozní doby knihovny
Písemná upomínka zaslaná doporučeně 30 Kč/ 1 upomínku
Poplatek za zneužití skříňky k uložení osobních věcí bez návštěvy SVI 100 Kč

Dne 1. června 2015

Ing. Jan Slezák
tajemník ESF MU Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.