Archív závěrečných prací

Středisko vědeckých informací nabízí na této stránce přístup k elektronickým verzím závěrečných prací absolventů ESF. Ty tématicky spadají zejména do oblastí ekonomie, hospodářské politiky, veřejné ekonomie, regionalistiky, managementu a dalších příbuzných disciplín.

2006+

Bakalářské a diplomové práce studentů ESF jsou od roku 2006 centrálně shromažďovány a veřejně zpřístupňovány v univerzitní databázi v rámci Informačního systému MU.

Absolventi a archiv závěrečných prací v IS MU

1994–2005

Nejstarší bakalářské a diplomové práce studentů ESF máme v lokální fakultní databázi ve formátu PDF (částečně vyrobené z originálních dokumentů, částečně naskenované). Práce, ke kterým jsme od autorů získali souhlas se zveřejněním na internetu, jsou dostupné přes vlastní vyhledávací rozhraní. Veškeré práce pak jsou k dispozici k nahlédnutí pomocí služby e-prezenčka, a to výhradně na počítačích v knihovně.

Fakultní archív závěrečných prací Ukázka práce s e-prezenčkou

Poučení
  1. Každá závěrečná práce – ať v papírové či elektronické podobě – je chráněna Zákonem č. 120/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (tzv. autorský zákon) se všemi důsledky ze zákona vyplývajícími. Jakékoli šíření závěrečných prací a zneužívání ke komerčním účelům není přípustné a je trestné!
  2. Závěrečné práce užívá vysoká škola nevýdělečně ke své vnitřní potřebě pro školní a studijní potřeby.
  3. Přístup do archivu závěrečných prací je monitorován a může být kdykoliv bez udání důvodu zamezen.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.