Staňte se
naším partnerem

Staňte se partnerem naší fakulty a zajistěte si důležité napojení na perspektivní studenty – budoucí generaci vašich zaměstnanců či klientů. S předstihem můžete ovlivnit jejich praktickou přípravu dle potřeb trhu a získat možnost vytipovat si včas ty nejlepší absolventy s kvalitním teoretickým základem z prestižní univerzity.

A vy si přece chcete vybírat.

Díky systému Partnerství s námi navážete dlouhodobý vztah, budete mít možnost využít nová řešení z hlav motivovaných studentů a našich akademických expertů. Spolupráce pak nabývá na intenzitě a přináší benefity oběma stranám. Připojte se k našim partnerům.

16 000+

úspěšných absolventů od roku 1994

2 500+

studentů v řádném diplomovém studiu

10

výzkumných zařízení

Naši partneři

Kontakt se studenty

Vzdělávání a rozvoj studentů
Bez popisku

Zapojte se do vzdělávání

 • Přiveďte své experty do výuky na seminářích a přednáškách konkrétních předmětů.
 • Uspořádejte s námi interaktivní workshop či exkurzi pro studenty.
 • Využijte možnosti rozšířit nabídku volitelných předmětů o předmět dle vašeho zadání.
 • Staňte se partnerem projektu TOPSEC – propoj se s praxí, který je na setkávání studentů s odborníky z praxe přímo zaměřen.
 • Staňte se partnerem studijního oboru – Administration publique.
 • Podpořte studentské spolkové aktivity.
 • Zaujměte studenty již na středních školách a staňte se partnerem některého z našich projektů pro středoškoláky.
Závěrečné práce a projekty
Bez popisku

Získejte neotřelé nápady a novátorská pojetí

Nabídněte studentům aktuální témata ke zpracování závěrečných prací, semestrálních projektů, analýz či případových studií.

Stáže, praxe a pracovní pozice
Bez popisku

Zajistěte si možnost kontaktu s potenciálními zaměstnanci

Staňte se mentorem našich studentů a nabídněte našim studentům praxi či stáž ve vaší společnosti. Využijte také partnerskou možnost bezplatně zveřejňovat vaši nabídku pracovních pozic pro studenty a absolventy ECON MUNI.

Nabídky zasílejte na adresu miroslava.stejskalova@econ.muni.cz.

Akce pro studenty
Bez popisku

Podpořte akce pro studenty, budujte u nás svou image

Welcome party pro studenty prvních ročníků
Uvítací akce Ekonomicko-správní fakulty MU nejen pro nové studenty, která zároveň otevírá neformálním způsobem akademický rok.

Reprezentační akce

Reprezentační ples
Bez popisku

Spojte své jméno s výjimečnou akcí

Reprezentační ples Ekonomicko-správní fakulty MU každoročně navštíví přibližně 400 osob z řad studentů, akademických pracovníků a významných hostů z partnerských společností. Informační dosah ale není jen na tuto skupinu. Prostřednictvím webu, sociálních sítí a dalších komunikačních nástrojů oslovujeme také širokou veřejnost.

Spojení loga Vaší společnosti a naší fakulty přináší synergický efekt pro obě strany – nám a studentům možnost uspořádat výjimečnou akci s Vaší podporou a Vaše společnost naopak může prezentovat podporu prestižní vzdělávací organizace.

Výběr fakultního vína
Bez popisku

Staňte se partnerem fakultního vína

Výběr fakultního vína je významnou akcí, během níž komise složená ze zástupců partnerských společností a vedení fakulty vybírá a hodnotí vzorky vín dle předem daných pravidel pod vedením erudovaného odborníka. Hodnocení probíhá anonymně dvacetibodovým systémem mezinárodní unie enologů. Vítězná vína získají certifikát fakultního vína a po celý rok reprezentují naši fakultu doma i v zahraničí.

Tuto akci organizujeme jako poděkování za spolupráci a umožňujeme tak v příjemném prostředí projednávat a zhodnotit dosavadní spolupráci a najít v ní nové společné kroky. I vy se můžete stát partnerem této akce, která je vždy ve společnosti zástupců fakulty a partnerských společností přínosným zpestřením podzimního období.

Den otevřených dveří
Bez popisku

Oslovte středoškoláky a širokou veřejnost

Na akci Den otevřených dveří pro střední školy a veřejnost průměrně přichází 500-600 návštěvníků. Pro ně připravujeme přednášky, prohlídky a ve studentské zóně prezentujeme naše studijní programy, akce, formy spolupráce a také naše partnery. Během doprovodného programu si návštěvníci mohou vyzkoušet např. ekonomické experimenty ve speciální laboratoři, kvízy a jiné soutěže.

Na této akci máte jako partneři prostor pro prezentaci.

Rozvoj infrastruktury

Knihovna
Bez popisku

Podpořte nákupem odborné literatury či elektronických zdrojů rozvoj našich studentů

Knižní fond naší knihovny obsahuje zhruba 80 tisíc knih, skript a výzkumných zpráv z ekonomie, makro- a mikroekonomie, financí, obchodu, veřejné ekonomiky, regionalistiky, řízení, marketingu, statistiky, informatiky a dalších příbuzných disciplín. Fond tištěných časopisů představuje zhruba 100 našich i zahraničních tištěných periodik a knihovna odebírá také více než desítku českých deníků a týdeníků.

Elektronické informační zdroje jsou přístupné v knihovně na 25 osobních počítačích, kde mají studenti k dispozici také cenné zahraniční fulltextové databáze, hospodářské informace, analýzy a podnikové informace, citační rejstříky, mediální databáze, kolekce elektronických knih a mnohé další.

Bloomberg
Bez popisku

Podpořte provoz terminálu Bloomberg

ECON MUNI zajistila pro své studenty jednu licenci na využívání terminálu Bloomberg, což je počítačový systém, který umožňuje monitorovat a analyzovat data z finančních trhů.

Bloomberg poskytuje aktuální i historické informace a zprávy o vývoji finančních trhů a obchodování s jednotlivými investičními instrumenty včetně rozsáhlých analýz. Jako takový je jedním z nejrozšířenějších systémů monitorujících dění na finančních trzích a je velmi vhodným nástrojem k praktickému využití v rámci výuky na vysoké škole.

Čtecí koutky*
Bez popisku

Oživte prostory naší fakulty

Společnost KPMG Česká republika u nás v roce 2018 otevřela čtecí koutek ve spolupráci s nakladatelstvím Economia. Díky tomu mají naši studenti přístup ke kvalitním informacím z Hospodářských novin v tištěné i online verzi.

Pokud máte zájem oživit prostory naší fakulty a vytvořit další příjemná zákoutí pro naše studenty, tuto formu spolupráce také vítáme.

CSR aktivity*
Bez popisku

Starejte se s námi o životní prostředí

Na fakultě jsme v září 2019 díky podpoře KPMG a Home Credit spustili provoz automatu na filtrovanou vodu FILTERMAC. Instalací zařízení chtěla fakulta nejen lépe zpřístupnit čerstvou filtrovanou vodu svým studentům a zaměstnancům, ale také inspirovat k omezování nákupu balené vody či slazených nápojů v PET lahvích.

Do projektu Škola bez PET lahví se zapojily české i moravské vysoké školy. ECON MUNI má potenciál ušetřit několik set tisíc PET láhví ročně a významně se tak podílet na snížení znečištění planety. V roce 2019 jsme například za pouhé tři a půl měsíce provozu, kdy automat počítal každé načerpání, ušetřili přes 32 000 půllitrových PET lahví, což je přes 800 kg plastů.

Chceme být aktivním hráčem na poli odpovědného chování. I proto jsme otevřeni spolupráci s vámi, která přinese další ekologická zlepšení na půdu naší fakulty.

Benefity pro partnery

Prezentace on-line
 • Web ECON MUNI
 • E-Zpravodaj ECON MUNI
 • Sociální sítě ECON MUNI (Facebook, Instagram, LinkedIn)
Prezentace off-line
 • LCD obrazovky na fakultě a u vstupu
 • Nástěnky určené pro inzerci a prezentaci partnerů
 • Publikace a propagační tiskoviny ECON MUNI
 • Reprezentační a odborné akce
 • *Branding posluchárny dle volných kapacit (vyšší úroveň partnerství)
 • *Logo nad zadním vchodem budovy fakulty (vyšší úroveň partnerství)
Pronájem prostor
 • Uspořádejte u nás firemní akci, partnerům nabízíme zvýhodněný pronájem prostor fakulty se slevou 70 %.
Vzdělávání a certifikace
 • Vzdělávejte u nás své zaměstnance. Obsahovou náplň kurzů je možné po předchozí dohodě přizpůsobit vašim požadavkům.

Chcete se stát naším partnerem, který bude pomáhat určovat směr v ekonomickém vzdělávání u přední české instituce?

Ozvěte se nám a společně najdeme způsob spolupráce, který bude přínosný pro vás, fakultu i studenty. Nabídku rádi přizpůsobíme na míru vašim potřebám a najdeme řešení, která povedou ke vzájemnému obohacení.


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.