University of Victoria

Díky smlouvě o spolupráci mezi Peter B. Gustavson School of Business, University of Victoria, British Columbia, Kanada a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, která byla podepsána v březnu 2007, mají studenti ESF MU možnost bezplatně studovat na této prestižní kanadské univerzitě.

Výběrové řízení
Kdo se může přihlásit:

Nabídka je určena všem studentům bakalářských programů ESF, kteří mají v době výjezdu ukončen minimálně první ročník studia na fakultě, a všem studentům navazujícého magisterského prezenčního studia na ESF MU.

Důležité: Aktuální nařízení kanadské vlády dovoluje vstup pouze osobám, které splňují tzv. Government of Canada's fully vaccinated definition. Přijíždějící studenti, kteří toto nesplňují, mohou cestovat do Kanady jen za velmi specifických podmínek (detailněji popsáno zde).

Kritéria pro výběr studentů

Výběr studentů  proběhne na ESF MU na základě:

  • studijního průměru
  • doložených jazykových znalostí - certifikát, státní zkouška, absolvování angličtiny na ESF (zkoušku z angličtiny na ESF není nutné dokládat, ověříme si v ISu)
  • motivačního dopisu v angličtině

Obsahem motivačního dopisu by mělo být zdůvodnění, proč chcete na zahraniční instituci studovat, jaké pro toto studium máte předpoklady a jaký odborný přínos od tohoto studia očekáváte. 

Přihláška

Pro přihlášení vyplňte následující přihlášku a nahrajte do ní v aplikaci motivační dopis v angličtině a potvrzení o vašich jazykových schopnostech. Jako program pro přihlášení prosím vyberte Fakultní smlouvy 2022/2023 1.kolo.

K přihlášce přiložte jazykový certifikát TOEFL, IELTS, CAE atd. Pokud žádný certifikát nemáte, a přesto máte o studium zájem, můžete se přihlásit také. 

Bližší informace o univerzitě jsou dostupné také zde

Finanční podmínky

Studenti neplatí na University of Victoria školné, všechny ostatní náklady spojené se studiem a pobytem v Kanadě si však hradí sami.

Studenti v roce 2022 obdrží stipendium z MŠMT ve výši 20 000 Kč na měsíc.

Nominovaní studenti

Pokud jste byli vybráni, gratulujeme!

Přihláška na UVIC

První věc, kterou je potřeba udělat, je přihlásit se online přímo na University of Victoria, a to nejpozději do termínu stanoveném univerzitou. Studentům, kteří mají zájem o rezervaci ubytování na koleji, však doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Výběr předmětů a Learning Agreement

University of Victoria Vám zašle nabídku předmětů pro daný akademický rok. Studenti, kteří vyjíždí studovat na 1 semestr, si vybírají 10 preferovaných předmětů. Univerzita je pak následně zapíše do 4-5 z těchto vybraných kurzů dle kapacity a obsazenosti. Pokud vyjíždíte na 2 semestry, vybíráte si 20 předmětů. Kurzy je třeba vyplnit v rámci online přihlášky do tzv. Course Approval Form.

Informace o nabízených předmětech a další podklady ke studiu na UVIC  nejdete zde.

Před odjezdem je také nutné vyplnit studijní smlouvu - Learning agreement. Learning agreementy se vyplňují online v ISOIS a jsou poté elektronicky podepsány všemi stranami. Návod na vyplnění LA je k dispozici zde.

Ubytování

Partnerská univerzita nabízí celkem tři možnosti:

1. ubytování v koleji kampusu

  • student může přihlášku vyplnit online na adrese http://www.housing.uvic.ca/winter/index.php
  • v průběhu vyplňování přihlášky budete požádáni o UVIC student ID number. To dostanete přímo od University of Victoria po přihlášení

2. ubytování v rodině - vzhledem k protiepidemickým opatřením bohužel nebude tato možnost v roce 2022/2023 dostupná

3. ubytování mimo kampus na základě vlastní iniciativy

  • University of Victoria může studentovi poskytnout asistenta, který mu pomůže s hledáním ubytování, jestliže si nevybral žádnou z předchozích možností. Primární odpovědnost při hledání ubytování však leží na studentovi. Více informací najdete na http://www.housing.uvic.ca/offcampus/ 

Evidence pobytu v IS

Před odjezdem je třeba založit pobyt v IS - sekce Stáže a studijní pobyty. Do evidence prosím nahrajte Learning agreement podepsaný všemi stranami. Na základě toho Vám Zahraniční oddělení pobyt zaeviduje a udělí Individuální studijní plán.

Stipendium

Stipendium Vám bude vyplaceno Centrem zahraniční spolupráce. Na svůj email obdržíte link, přes který se žádost o stipendium podává. Link je obvykle zasílán během června/července pro pobyty v podzimním semestru a během ledna pro pobyty v jarním semestru. Výplata stipendia je podmíněna nahráním podepsaného Learning agreementu v IS.

Centrum zahraniční spolupráce Vám také vystaví Potvrzení o stipendiu, které můžete potřebovat ke své žádosti o víza. Pokud potvrzení potřebujete, kontaktujte prosím paní Zitu Hrabovskou na hrabovska@czs.muni.cz .

Termíny pro podání přihlášek:

  • Pobyty v ak. roce 2022/23 14. února 2022 – 28. února 2022

Přihláška

Jako program pro přihlášení prosím vyberte Fakultní smlouvy 2022/2023 1.kolo.

Foto: Kateřina Zatloukalová, absolventka ESF
Campus School of Business, UVIC

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.