Partnerské univerzity

Studenti mají možnost se každoročně hlásit na prestižní univerzity v celém světě. Výběr studentů probíhá jak přímo u nás na fakultě, kde máme pro naše studenty rezervována místa na vybraných školách, tak na CZS, kde je nabídka škol širší, ale výběr studentů probíhá na celo-univerzitní bázi. Pokud je tedy Vámi vybraná škola mezi fakultou nabízenými, hlaste se přímo přes fakultu, budete mít větší šanci na přijetí.

Seznam partnerských univerzit a přihláška

Přihlásit se může jakýkoli student ESF, který bude mít v době výjezdu ukončeny alespoň dva semestry studia. Jednotlivé školy však mohou mít různé podmínky přijetí (požadovaný typ studia, průměr, jazykové znalosti), proto si prosím projděte podmínky jednotlivých škol, které najdete zde:

Hlásit se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Přihláška je platná až po zaslání motivačního dopisu na adresu dana.stankova@econ.muni.cz

Kritéria pro výběr studentů

Výběr studentů na nabízené stipendijní pobyty proběhne na ESF MU na základě:

  • studijního průměru
  • doložených jazykových znalostí (certifikát, státní zkouška, absolvování jazyka na ESF)
  • motivačního dopisu v jazyce, ve kterém budete studovat na dané univerzitě

Obsahem motivačního dopisu by mělo být zdůvodnění, proč chcete na vybrané zahraniční instituci studovat, jaké pro toto studium máte předpoklady a jaký odborný přínos od tohoto studia očekáváte. Odevzdává se pouze jeden motivační dopis, který by měl obsahovat důvody pro výběr všech vybraných škol. K motivačním dopisům ve španělštině je potřeba přiložit také překlad do češtiny.

Termín pro podání přihlášek (včetně zaslání motivačního dopisu) je 15. 6. 2020.

Jazykové znalosti

Pokud budete studovat v angličtině, je potřeba mít buď certifikát (FCE, CAE, TOEFL, IELTS) dokládající vaše znalosti na úrovni B2-C1, nebo složenou zkoušku z angličtiny na ESF – absolvování kurzu BPJ_JI4A Jazyk I/4.

Pokud nemáte ani jedno z výše uvedeného, je možné se zúčastnit jazykového testování, které organizuje Centrum zahraniční spolupráce a prokázat, že máte znalosti angličtiny na požadované úrovni.

Více informací o jazykovém testování a přihlášení je zde. Pokud byste nestihli termín jazykového testu, je možné se domluvit individuálně na zahraničním oddělení.

V případě ostatních jazyků je možné doklad o znalosti řešit individuálně (certifikát není podmínkou).

Finanční podmínky

Masarykova univerzita ve většině případů poskytuje studentům stipendium  20.000 korun na jeden měsíc studia. Výplata stipendia je však podmíněna schválením Příspěvku na internacionalizaci MŠMT na daný kalendářní rok, takže CZS nemůže do poslední chvíle stipendia potvrzovat.

V některých případech poskytují finanční granty také zahraniční univerzity. Za takové situace se stipendium Masarykovy univerzity snižuje nebo ruší úplně (vizte informace k jednotlivým univerzitám).

Před odjezdem

Po výběrovém řízení sdělíme jména vybraných uchazečů koordinátorovi tohoto programu z Centra zahraniční spolupráce, který má program na starost a bude s vámi řešit organizační záležitosti a nominace na partnerské školy.

S námi na fakultě budete v této fázi řešit především learning agreement. Pro jeho správně vyplnění si projděte následující pokyny.

Learning agreement všem vyjíždějícím studentům podepisuje pan proděkan  Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Než pan proděkan learning agreement podepíše, jsou LA kontrolovány na zahraničním oddělení, proto je neposílejte přímo jemu, ale odevzdejte je na zahraničním oddělení Ing. Daně Staňkové – dana.stankova@econ.muni.cz

 

Uznávání předmětů

Přesný postup kroků, jak požádat o uznání předmětů absolvovaných na zahraničním studijním pobytu, najdete zde.

Žádost o uznání předmětů se podává elektronicky a je zpracována na Zahraničním oddělení ESF. Způsob, jakým bude předmět uznán, potvrzuje pan proděkan Smutný v Learning Agreementu.

Všechny předměty je nejdříve nutné si nechat uznat jako volitelné "C" v IS aplikaci Stáže a pobyty. Pokud má student v LA schváleno uznání předmětu formou A/B, bude mu původní předmět ESF následně uznán do studia administátorem pobytu na ESF. 

Pokud si chcete nechat uznat předmět formou A/B, ačkoliv na LA máte uvedneno uznání formou C, je nutné podat papírovou Žádost o uznání předmětu na Studijní oddělení. Žádost je ke stažení zde. Je třeba k ní doložit potvrzený sylabus předmětu ze zahraniční univerzity a také Transcript of Records.

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů ESF MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1.9.2011) a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2011 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 1.12. 2011). Příslušné dokumenty jsou ke stažení zde.

 

Uzávěrky přihlášek

Pobyty v akademickém roce 2020/2021

15. 12. 2019

Druhé kolo pro pobyty na jaro 2021

15. 6. 2020  

Ing. Dana Staňková
telefon: 549 49 6712
e‑mail: