Mezivládní dohody

Ministerstvo školství vyhlašuje na každý akademický rok studijní pobyty, které se uskutečňují na základě dohod s jednotlivými zeměmi. Tyto pobyty se dělí na tzv. kvóty a výběrová řízení.

Pobyty na základě kvót – jedná se o stipendijní místa do konkrétních zemí, která MŠMT přidělila Masarykově univerzitě. Cílovými zeměmi jsou tento rok Čína, Chorvatsko, Makedonie, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.

Termín přihlášení je 18.11.2019. Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách Centra zahraniční spolupráce.

Pobyty na základě výběrového řízení – o tato stipendijní místa se mohou ucházet zájemci/zájemkyně ze všech veřejných vysokých škol v ČR. Termín pro přihlášení je říjen-únor, v závislosti na cílové zemi. Více informací je na stránkách Centra zahraniční spolupráce a Akademické agentury DZS MŠMT.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.