Studium na

University of East Anglia

 

Ekonomicko-správní fakulta MU uzavřela v roce 2020 dohodu s University of East Anglia, která umožňuje našim studentům navazujících magisterských programů absolvovat na této univerzitě jeden rok svého studia a získat tak k našemu magisterskému titulu i britský Master’s degree MSc (Master of Science).

University of East Anglia (UEA) je mezinárodně uznávaná prestižní britská univerzita. Univerzitní kampus se nachází ve městě Norwich, které je vzdálené přibližně 2 hodiny východně od Londýna.

Informace o programu

Organizační stránka

Studentům navazujícího magisterského studia doporučujeme zahájit studium na UEA po absolvování 2. semestru navazujícího studia na MU. Studenti se hlásí z 1. ročníku magisterského studia. 

Studijní záležitosti

Do programu se mohou hlásit studenti těchto navazujících magisterských programů:

Studijní programy ESF MU

UEA’s Master’s Programmes

Hospodářská politika Competition Economics and Policy
Podniková ekonomika a management International Business Economics
Finance (bloky A a B) Economics of Money, Banking and Capital Market
Ekonomie Economics

Studenti jsou povinni během ročního studia na UEA získat alespoň 180  britských kreditů a odevzdat diplomovou práci v řádném termínu vyhlášeném univerzitou.

Po návratu budou studentům uznány předměty, které mají ve svém studijním plánu na ESF pro 3. a 4. semestr navazujícího studia.

Studentům, kteří mají zájem získat magisterský titul jak na UEA, tak na MU, zůstává povinnost ukončit studium na ESF řádným způsobem, tj. složením státní závěrečné zkoušky.

Finanční stránka

  • Roční školné na UEA činí £9,250
  • Studenti ESF MU mají možnost získat stipendium z MŠMT ve výši až 20 000 Kč/měsíc (stipendium se vypisuje a potvrzuje vždy na daný kalendářní rok)
  • ESF MU dále podpoří absolventy studia na UEA stipendiem ze stipendijního fondu fakulty
  • Studenti, kteří se na UEA přihlásí do 15.3.2020 mají také možnost ucházet se o stipenidum přímo na UEA

Zájemci se mohou právě ucházet o stipendium z nadace Bakala Foundation, která i letos podpoří nadané studenty z České republiky, kteří chtějí studovat ucelené bakalářské či magisterské programy na prestižních zahraničních univerzitách. Více informací je k dispozici na https://www.bakalafoundation.org/programy/scholarship/. Termín podání přihlášek je 20.4.2020.

Další možností je jsou stipendia nadačního fondu The Scholar Foundation https://www.scholarfoundation.cz.  The Scholar Foundation podporuje uchazeče o magisterské nebo Ph.D. studium na zahraničních univerzitách a v současné době je otevřeno výběrové řízení pro zájemce o studium v akademickém roce 2020/2021.Termín podání přihlášek je 30.4.2020.

Přihlašování

Výběrové řízení probíhá nejprve na ESF. Součástí přihlášky je:

  • vyplněná online přihláška
  • motivační dopis zaslaný na adresu: dana.stankova@econ.muni.cz.
  • nepovinné: doklad o znalosti jazyka (jazykový certifikát, státní zkouška apod). 

Vybraní uchazeči se poté již sami hlásí přímo na UEA.

Ubytování

Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení, obdrží po zaslání své přihlášky na University of East Anglia od zahraniční univerzity doplňkové informace včetně všech možností ubytování pro magisterské studenty. Podrobné informace včetně ceníku najdete zde.

Kontaktní osoba pro administrativní záležitosti

Ing. Dana Staňková
telefon: 549 49 6712
e‑mail:
Kontaktní osoba pro akademické záležitosti

Ing. Petr Smutný, Ph.D.
telefon: 549 49 7296
e‑mail: