Ekonomicko-správní fakulta vyhlašuje přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi

(Український текст на вкладці Українська)

Česky

Pro koho je přijímací řízení určeno?

Do zvláštního přijímacího řízení si může podat přihlášku pouze uchazeč, kterému byla udělena dočasná ochrana v České republice podle ustanovení § 2 a 3 zákona č. 65/2022 Sb. Přihlásit se můžete, i pokud již studujete na vysoké škole na Ukrajině. Budete moci pokračovat ve studiu na naší fakultě.

Zde naleznete plné znění podmínek přijímacího řízení

Co můžete začít studovat?

Je možné začít studovat v bakalářských nebo navazujících magisterských programech v českém jazyce. Vybírat si můžete z nabídky níže.

Bakalářské studijní programy

 • Ekonomie
 • Finance
 • Finance a právo
 • Podniková ekonomika a management
 • Podniková informatika
 • Regionální rozvoj a cestovní ruch
 • Veřejná ekonomika a správa

Navazující magisterské studijní programy

 • Finance a právo
 • Hospodářská politika
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
 • Matematické a statistické metody v ekonomii
 • Regionální rozvoj

Další informace

Jaké jsou podmínky přijímacího řízení?

Abyste byli zařazeni do přijímacího řízení do programů s výukou v českém jazyce je potřeba:

 1. Založit si e-přihlášku zde 
 2. Do e-přihlášky vložit sken cestovního dokladu nebo jiného dokladu s nalepeným vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany získaným v České republice.
 3. Do e-přihlášky vložit sken dosaženého minimálně středoškolského vzdělání (pro bakalářské studijní programy) nebo minimálně bakalářského vzdělání (pro navazující magisterské programy) a to v českém či anglickém jazyce. V případě, že těmito dokumenty v požadovené formě nedisponujete, můžete vložit čestné prohlášení dokládající totéž.
 4. V e-přihlášce vyplnit motivační dopis. Ověření motivace ke studiu proběhne formou motivačního dopisu v českém jazyce, kde uchazeč odpoví na stanovené otázky, a to přímo ve své e-přihlášce. Maximální doporučená délka je 2000 znaků. Při vyhotovení motivačního dopisu je možné využít překladače https://lindat.cz/translation.

V přijímacím řízení budou Ekonomicko-správní fakultou akceptovány pouze přihlášky uchazečů, kteří prokážou, že splňují kritéria stanovená výše. Přihlášky ke studiu, které nebudou splňovat požadovaná kritéria, nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

Můžu si podat více přihlášek?

Do speciálního běhu „Přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi“ lze podat v rámci fakulty právě jednu přihlášku.

Kdy se dovím výsledek přijímacího řízení?

Informaci, zda budete ke studiu přijati, obdržíte cca do 14 dnů po ukončení sběru přihlášek, tj. v průběhu měsíce června. Výsledek naleznete ve své e-přihlášce.

Jak se můžu vzdělávat předtím, než nastoupím do řádného studia?

Pokud bude Vaše přihláška splňovat všechny požadavky, budete ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání podrobeni rozřazovacímu testu z českého jazyka. Na základě výsledku Vám bude nabídnut intenzivní kurz českého jazyka odpovídající úrovně.​

Byl jsem přijat ke studiu na ESF MU - kdy bude zápis?

Zápis ke studiu se bude konat 29. 6. 2022 v 9:00 v učebně P 101. Veškeré potřebné informace naleznete ve své e-přihlášce.

Během zápisu se dovíte:

- potřebné informace k vašemu studiu
- obdržíte přístupové údaje (UČO a heslo) do IS MU
- vyfotíte se, abyste si mohli vyřídit průkaz ISIC

Kontakt

Email: prezencni@econ.muni.cz

український

Для кого призначений процес прийому?

До спеціальної процедури прийому може подати заявку лише кандидат, якому надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до положень § 2 та 3 Закону № 65/2022 Зб. Ви можете зареєструватися, навіть якщо вже навчаєтеся в університеті в Україні. Ви зможете продовжити навчання на нашому факультеті.

Тут Ви знайдете повний текст Умов.

Що ви можете почати вивчати?

Можна почати навчання за бакалаврськими або магістерськими програмами чеською мовою. Ви можете вибрати з пропозиції нижче.

Програми бакалаврату

 • Економіка
 • Фінанси
 • Фінанси і право
 • Економіка та управління бізнесом
 • Бізнес-інформатика
 • Регіональний розвиток і туризм
 • Економіка та управління

Наступні магістерські програми

 • Фінанси і право
 • Економічна політика
 • Економіка та управління
 • Економічна політика та міжнародні відносини
 • Математичні та статистичні методи в економіці
 • Регіональний розвиток

Додаткова інформація

Які умови прийому?

Для зарахування на вступ до програм з навчанням чеською мовою необхідно:

 1. Створити електронну заявку 
 2. У електронну заявку вкласти скан проїзного документа або іншого документа з наклеєною візовою етикеткою або записом про надання тимчасового захисту, отриманого в Чехії.
 3. У електронну заявку вставити скан досягнутої мінімальної середньої освіти (для бакалаврських програм) або мінімальну ступінь бакалавра (для подальших магістерських програм).
 4. У електронній заявці потрібно заповнити лист. Перевірка відбудиться у формі мотиваційного листа чеською мовою, де абітурієнт відповість на поставлені запитання, безпосередньо у своїй електронній заявці. Рекомендована максимальна кількість символів становить 2000​. При складанні мотиваційного листа можна скористатися перекладачем. https://lindat.cz/translation.

У процесі прийому факультетом економіки та управління будуть прийматися лише заявки абітурієнтів, які доведуть, що вони відповідають критеріям, визначеним вище. Заявки на навчання, які не відповідатимуть необхідним критеріям, не будуть включені до процедури прийому.

Чи можу я подавати більше заявок?

До спеціальної програми «Прийом для українських студентів у надзвичайній ситуації» можна подати в рамках факультету лише одну заявку.

Коли я дізнаюся про результати процедури прийому?

Інформацію про те, чи будете ви допущені до навчання, ви отримаєте приблизно протягом 14 днів після закінчення збору заявок, тобто протягом місяця червня. Результат ви знайдете у своїй електронній заявці.

Як я можу здобувати освіту, перш ніж вступити на відповідне навчання?

Якщо Ваша заявка відповідатиме всім вимогам, Ви у співпраці з Центром мовної освіти будете проходити тест на визначення рівня чеської мови. За результатами Вам буде запропоновано інтенсивний курс чеської мови відповідного рівня.

Контакти

 • Ступінь бакалавра: 549 49 6427
 • Подальші магістерські дослідження: 549 49 4166

Електронна пошта: prezencni@econ.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.