Veřejná ekonomika a správa

Popis oboru

Studijní obor veřejná ekonomika a správa je určen nejen pro zájemce o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými), ale i pro každého, kdo chce porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem, ať již později najde uplatnění v soukromém, veřejném či nestátním neziskovém sektoru. Studenti jsou během studia vedeni ke kritickému myšlení a posílení schopnosti analýzy a argumentace. Získávají nejen hluboké poznatky o systému veřejných financí a správy, ale také o způsobu efektivního hospodaření s veřejnými prostředky, a to jak na straně veřejných příjmů (daňový systém, správa daní a poplatků), tak i na straně vynakládání veřejných výdajů do nejrůznějších sfér. Součástí tohoto oboru je také problematika nestátního neziskového sektoru, tzv. non-profit studies.

Studenti mají dále také možnost studovat ve Francii, Itálii, Finsku a Portugalsku a získat druhý diplom na prestižní zahraniční univerzitě. https://www.econ.muni.cz/s-esf-do-sveta/druhy-titul-v-zahranici/moznost-ziskani-druheho-titulu-pro-studenty-kve

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z obecné ekonomické teorie;
  • mít přehled v hlavních teoretických konceptech a rozumět obsahu současných odborných textů z jedné z oblastí – veřejné ekonomie, veřejné správy a veřejných financí;
  • aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétních modelových případových studií;
  • vhodně komentovat a interpretovat současný vývoj v jedné z oblastí veřejné politiky v evropském kontextu včetně vlastních návrhů řešení;
  • analyzovat statistické údaje z prostředí veřejného sektoru a nestátního neziskového sektoru a umí je vhodně použít v diskuzích;
  • na základě osvojených analytických schopností a praktických zkušeností formou stáží identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů veřejného a nestátního neziskového sektoru.

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění především v orgánech veřejné správy, ale také v těch institucích, kde je při ekonomickém rozhodování třeba brát v úvahu regionální aspekty.

Absolventi najdou uplatnění v oblastech jako jsou zaměstnanost a sociální zabezpečení, zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura, tělesná kultura a sport. Uplatnění najdou i jako ekonomové odborně připravení pro sféru bydlení a technické infrastruktury, jakož i pro celou oblast veřejné správy včetně armády, policie, justice, vězeňství apod. Mohou se dobře uplatnit i ve sféře správy daní a cla.

Studenti tohoto oboru jsou připravováni zejména pro výkon ekonomických a administrativních profesí ve veřejném a nestátním neziskovém sektoru.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Lucie Polášková

„Na studijní léta v Brně na ESF vzpomínám velmi ráda. Na fakultě panovala přátelská atmosféra a učitelský kolektiv byl profesionální a velmi vstřícný. Cením si zejména znalostí z veřejné ekonomie a financí.“

Lucie Polášková
Ředitelka zahraniční kanceláře CzechInvestu v Londýně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Veřejná ekonomika a správa


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-verejne-ekonomie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.