Ekonomie

Když tisíc slov řekne víc než jeden model.

Popis oboru

Navazující magisterský obor Ekonomie nabízí svým studentům získání hlubších znalostí z oblastí ekonomické teorie a jejího vývoje, alternativních podob a podstaty její argumentace v kombinaci s osvojením základů univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách. V navazujícím studiu jsou dovednosti z bakalářského studia detailněji rozvíjeny zejména v oblasti dějin ekonomických teorií a alternativních proudů ekonomického myšlení. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

Ve dvouoborových kombinacích je akcentována synergická stránka dané oborové kombinace. Navazující magisterský obor Aplikované matematiky a Ekonomie (dříve Matematika-Ekonomie) pro dvouoborová studia nabízí svým studentům unikátní kombinaci znalostí z oblastí teoretické a aplikované matematiky, aktuálních trendů ekonomické teorie a aplikací univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách. V navazujícím studiu jsou dovednosti z bakalářského studia dále rozvíjeny v oblastech pokročilých partií matematiky, statistiky, klasické i bayesovské ekonometrie, ekonomie a makroekonomického modelování.

Úspěšný absolvent je schopen

  • dobře ovládat hlavní teoretické koncepty z oblasti ekonomie a porozumět obsahu současných odborných textů z oblasti moderní ekonomie;
  • aplikovat pokročilé teoretické poznatky na řešení konkrétních ekonomických případových studií zahrnující i konstrukci formálních modelů;
  • fundovaně komentovat a interpretovat současný ekonomický vývoj v kontextu moderních ekonomických teorií, a to případně i s využitím vhodných kvantitativních nástrojů a technik;
  • analyticky identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů hospodářsko-politických rozhodnutí;
  • vytvořit odborný text na téma ekonomických a hospodářsko-politických problémů, ve kterém je schopen fundovaně obhájit své názory na základě vlastní kvantitativní analýzy empirických dat.

Uplatnění absolventů

Absolventi navazující formy studia oboru získávají předpoklady pro uplatnění v oblasti teorie a výzkumu na poli ekonomie a blízkých vědních oborů. Mají rovněž předpoklady pro uplatnění v oblasti ekonomické žurnalistiky a ekonomických analýz pro potřeby veřejné sféry i soukromého sektoru. Absolvování oboru vytváří rovněž dobré výchozí předpoklady pro doktorské studium ekonomického zaměření na českých či zahraničních univerzitách.

Absolventi jednooborové kombinace našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech:

*Masarykova Univerzita (pedagogický a vědecko-výzkumný pracovník)

*Úřad na ochranu hospodářské soutěže (oblasti veřejných zakázek, fúzí nebo vymezování relevantního trhu a zneužití dominantního postavení)

*KPMG (oblast auditu);

*Automotive Lighting (oblast statistického hodnocení a analýz spolehlivosti výrobních procesů);

*Česká spořitelna (oblast péče o firemní klientelu).

Absolventi dvouoborové kombinace s Aplikovanou matematikou našli v minulých letech uplatnění např. v následujících společnostech:

*Česká národní banka (oblast dohledu nad finančními trhy a bankovním sektorem);

*Národná banka Slovenska (ekonomický analytik);

*Home Credit a Home Credit International (oblast risk managementu a statistické analýzy dat);

*KPMG (oblast auditu, business analyst);

*OG Research (makroekonomické analýzy, modelování a predikce vývoje rozvíjejících se ekonomik);

*Air Bank (analytik, zpracování dat, risk management a programování);

*UniCredit Bank (investiční analytik, risk management, řízení a správa produktů privátního bankovnictví);

*Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (analytik, analýza a zpracování dat, tvorba projekcí);

*Research Centre for Toxic Compounds in the Environment, Masaryk University (finanční ředitel);

*APS Holding SE (senior analyst, analytik investičních fondů, hodnocení a predikce rizika a výkonnosti investičních portfolií);

*Česká pojišťovna (analytik pojistného trhu, interní auditor);

*Acrea (výhradní distributor programu IBM SPSS, oblast lektorství a tréninku aplikace statistických metod);

*AXA (senior system analyst).

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Jaroslav Schulz

„Studium ESF znamená kvalitní, velmi univerzální, vzdělání s vysokou mírou uplatnění, ať se vydáte cestou teoretického ekonoma nebo byznysmena. ESF vás naučí myslet. S tím se v životě neztratíte. Milá fakulto, děkuji ti za to, co jsi mi dala. Doufám, že tě nezklamu a vše ti s lichvářskými úroky vrátím.“

Jaroslav Schulz
daňový poradce, INCA

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Ekonomie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.