prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc

Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze

e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 0


Vedené práce

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitele najdete zde.

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

telefon: 549 49 4765
e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Vedené práce

Obor: Veřejná ekonomie

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitele najdete zde.

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

telefon: 549 49 6559
e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 85


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další

Vedené práce

Obor: Ekonomie

Obor: Social Policy and Social Work

Obor: Sociální politika a sociální práce

Obor: Sociální politika a sociální práce

Obor: Sociální politika a sociální práce

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitele najdete zde.

doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

telefon: 549 49 4880
e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Vedené práce

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitele najdete zde.

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

telefon: 549 49 7029
e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Vedené práce

Obor: Správní právo

Obor: Správní právo

Obor: Správní právo - správní a zemědělsko-družstevní právo

Obor: Správní právo a právo životního prostředí

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitelky najdete zde.

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze

e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 0


Výzkumné zaměření

I am an Associate Professor at the Department of Public Finance. My current research interests include topics like Pension (public) system, Distributional aspects of public sector, Distributional aspects of public policies, Taxation – theory and policy.

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitele najdete zde.

doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

telefon: 549 49 3034
e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 46


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Vedené práce

Obor: Public Economics

Obor: Veřejná ekonomie

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitelky najdete zde.

doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

telefon: 549 49 7525
e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Výzkumné zaměření

Jsem vyučujícím na katedře veřejné ekonomie, mými hlavními výzkumnými tématy jsou dějiny veřejné ekonomiky v kontextu dobového ekonomického myšlení, vztahy soukromého, vládního a nezávislého sektoru a jejich proměny v čase, a dále institucionální aspekty fungování veřejného sektoru. Při doktorském studiu je u studenta kladen důraz na rovnováhu mezi badatelskou a publikační činností, výukou a zapojením do života fakulty.

Vedené práce

Obor: Digitální kultura a kreativní průmysly

Obor: Veřejná ekonomie

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitele najdete zde.

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

telefon: 549 49 5915
e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

Vedené práce

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitele najdete zde.

doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, Ph.D.

Ekonomická fakulty, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 0


Vedené práce

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Školitel nemá aktuálně vypsaná žádná témata.

prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Výzkumné zaměření

I am a Professor of Public Economics and Services at the Faculty of Economics Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia. I have focused my research activities in the areas of public sector, public finances and new approaches to the provision of public services. These activities are documented by several monographs, many research studies and articles published in current academic journals and conference proceedings at home and abroad. My research activities include cooperation in projects of international and national significance (SRDA, FP7-SSH, Horizont 2020, NISPAcee, COST, NASPAA, Strategy of Slovak Society Development…). I have the publications registered in Web of Science and SCOPUS – 24, SCI citation 183, h-Index 9. My research is quite extensive and results have focused mainly on the implementation of market tools of management in public sector. The most significant contribution of my research on the theoretical and practical levels includes outlining the recommendations and guidelines in the area of the legislative, institutional, economic and organizational requirements of successful implementation of different forms of partnerships of the public and private sectors in Slovakia.

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitelky najdete zde.

doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

telefon: 549 49 7963
e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 40


Předchozí 1 2 3 4 Další

Výzkumné zaměření

I am an Associate Professor at the Department of Public Economics. My research interests are in the field of public administration and management. I have worked especially with qualitative research approaches and focused especially on theories and practices of administrative reforms, strategic planning and management, participatory initiatives, quality management and e-governance. I have published in journals like Public Management Review, Public Money & Management, International Journal of Public Leadership, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, The Journal of East European Management Studies, or NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, and have been involved in working groups of international conferences organized by recognized associations and networks like EGPA, IRSPM and NISPAcee. I strongly welcome students that would like to research current phenomenons in the field of public administration and management.

Vedené práce

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitele najdete zde.

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 100


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 Další

Výzkumné zaměření

I am a full time Professor of Public Finance and Public Management at the Faculty of Economics and Administration at Masaryk University in Brno, Czech Republic and a part time Professor at the Faculty of Economics at Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia. I published about 500 academic publications and I have 40 years’ experience in teaching on pre-graduate, graduate and doctoral levels. I served and serve in many positions in international organisations – especially as the President of the NISPAcee, the Vice-President of the IASIA, the Vice-President of the IRSPM, and the member of the Committee of Experts on Public Administration (United Nations). I also have also extensive advisory and consultancy expertise in various transition countries. My research focuses on public administration, public financial management and public policy, with specific interest in public procurement, health economics and policy.

Vedené práce

Obor: Public Economics

Obor: Veřejná ekonomie

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitele najdete zde.

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

telefon: 549 49 7985
e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další

Výzkumné zaměření

I am a full professor at the Department of Public Economics and the Director of Masaryk University Experimental Economics Laboratory (MUEEL).

My research portfolio comprises two main areas of interest – behavioral and experimental (public) economics and empirical analysis of public policy. Both topics share the same motivation – identification, addressing, and search for solutions that may increase the effectiveness of public policies.

I have been awarded three Czech Science Foundation projects as the principal investigator and published more than 20 papers in international peer-reviewed journals, including the Journal of Behavioral and Experimental Economics, Scientific Reports, and Public Policy and Management Review.

I am open to any dissertation proposal that aims to internationally recognizable, state-of-art research. Selected dissertation topics can be run as cotutelle with prof Servátka (Macquarie University, Sydney, Australia).

Vedené práce

Obor: Finance

Obor: Public Economics

Obor: Veřejná ekonomie

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitele najdete zde.

doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.

telefon: 549 49 8318
e‑mail:

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitelky najdete zde.

doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze

e‑mail:

ResearcherID: AAA-8595-2020

Publikace

Počet publikací: 7


Výzkumné zaměření

Ve vědeckovýzkumné a publikační činnosti se dlouhodobě zaměřuji na podmínky zajišťování služeb v obcích, zejména na veřejné zadávání, outsourcing a contracting veřejných služeb.

Vypsaná témata

Přehled vypsaných témat školitelky najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.