Přijímací zkoušky

Přijímací řízení do doktorských studijních programů probíhá dvakrát ročně: na konci jarního semestru (zahájení studia od podzimního semestru) a na konci podzimního semestru (zahájení studia od jarního semestru).

Podejte přihlášku

Podklady k přijímacímu řízení

Součástí elektronické přihlášky jsou následující písemné materiály:

  • strukturovaný životopis
  • úředně ověřená kopie diplomu včetně ověření/nostrifikace, je-li diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (v případě absolventů MU postačuje kopie diplomu)
  • projekt disertační práce k odborné části přijímací zkoušky (stanovený jednotlivými programy)

Všechny písemné materiály může uchazeč vložit do elektronické přihlášky

nebo odevzdat osobně na Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium ESF či na podatelně ESF

nebo zaslat poštou na adresu: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium, Lipová 41a, 602 00 Brno

Forma přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou prezenční.

Zahraniční uchazeči, jejichž pobyt na území ČR je vázán vízovou povinností a kteří se z uvedených či jiných vážných důvodů nemohou dostavit k přijímací zkoušce osobně, mohou podat žádost o vykonání přijímací zkoušky distanční formou (tj. na základě posouzení písemných materiálů – viz Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF).

Počty přijímaných uchazečů na jednotlivé programy a termín konání přijímací zkoušky jsou stanoveny ve Vyhlášení přijímacího řízení.

Informace o obsahu přijímací zkoušky pro jednotlivé programy naleznete v Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF.

Podejte přihlášku

Oddělení doktorského studia

Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium.

telefon: 549 49 6693
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.