Jak se přihlásit

Průběh přijímacího řízení s nástupem na podzim
 • 1. února – 31. května

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného programu. Kromě všech povinných polí nezapomeňte vyplnit i sekci Školitel a Téma disertační práce. Zde uveďte z aktuálně vypsaných témat vybrané téma disertační práce a odpovídajícího školitele.

  Součástí přihlášky jsou také písemné materiály specifikované v Podmínkách pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF.

  Poplatek za jednu přihlášku na ESF MU je 600 Kč.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • začátek června

  Čekejte na dopis

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem června se vám v e-přihlášce objeví pozvánka k přijímací zkoušce.

 • 23.–30. června

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do doktorského studia probíhá v závislosti na studijním programu formou písemného testu a ústního pohovoru nebo formou ústního pohovoru. Podrobnosti a rámcový obsah přijímací zkoušky najdete u nabízených programů (Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF). Aktuální datum přijímací zkoušky najdete ve Vyhlášení přijímacího řízení.

 • začátek července

  Přečtěte si výsledek

  Výsledky přijímacího pohovoru zaznamenáme do elektronické přihlášky. Zároveň rozešleme poštou oznámení o přijetí či nepřijetí ke studiu spolu s pokyny k zápisu do studia.

 • začátek září

  Zapište se ke studiu

  Společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu vám bude doručena také pozvánka k zápisu. Teprve zápisem se stáváte studentem Ekonomicko-správní fakulty MU.

  Řádný termín zápisu: září 2021

Průběh přijímacího řízení s nástupem na jaře
 • 1. září – 31. prosince

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného programu. Kromě všech povinných polí nezapomeňte vyplnit i sekci Školitel a Téma disertační práce. Zde uveďte z aktuálně vypsaných témat vybrané téma disertační práce a odpovídajícího školitele.

  Součástí přihlášky jsou také písemné materiály specifikované v Podmínkách pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF.

  Poplatek za jednu přihlášku na ESF MU je 600 Kč.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • 7. – 15. ledna

  Čekejte na dopis

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Do  poloviny ledna vám elektronicky doručíme pozvánku k přijímací zkoušce.

 • 20. ledna - 7. února

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do doktorského studia probíhá v závislosti na studijním programu formou písemného testu a ústního pohovoru nebo formou ústního pohovoru. Podrobnosti a rámcový obsah přijímací zkoušky najdete u nabízených programů (Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF). Aktuální datum přijímací zkoušky najdete ve Vyhlášení přijímacího řízení.

 • začátek února

  Přečtěte si výsledek

  Výsledky přijímacího pohovoru zaznamenáme do elektronické přihlášky. Zároveň rozešleme elektronicky rozhodnutí o přijetí spolu s pokyny k zápisu do studia či poštou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 • únor

  Zapište se ke studiu

  Společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu vám bude doručena také pozvánka k zápisu. Teprve zápisem se stáváte studentem Ekonomicko-správní fakulty MU.

  Řádný termín zápisu: 15. února 2021

Podejte přihlášku

Oddělení doktorského studia

Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium.

telefon: 549 49 6693
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.