Business Economy and Management

Ekonomika a management podniků je základem prosperity společnosti.

Přijímací řízení do DSP 2019/2020 (jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2019

Představení studijního programu

Cílem studia je zabezpečení dalšího odborného růstu absolventů magisterského studia ekonomického zaměření se zájmem o podnikovou ekonomiku a management, a to zejména na základě osvojení metod vědecké práce, prohlubování teoretických znalostí a přístupů, rozvíjení dovednosti efektivně využívat rozsáhlé informační fondy teoretického a faktografického charakteru a rozvíjení dovednosti samostatně řešit odborné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, a to s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení včetně jejich praktické aplikace v podnicích.

Cílem studia je vychovat špičkového odborníka schopného samostatné tvůrčí vědecké práce v oblasti podnikové ekonomiky a managementu, který se uplatní v teoretickém nebo aplikovaném výzkumu či v oblasti vzdělávání vybraných ekonomických předmětů.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Oborová rada a oborové komise

Praxe

Součástí doktorského studia programu není povinná praxe.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studijního programu Podniková ekonomika a management se uplatní na vysokých školách ekonomického a manažerského zaměření. Dále jako specialisté nebo analytičtí pracovníci v marketingových útvarech, útvarech řízení kvality, výzkumných a vývojových útvarech apod., v nadnárodních společnostech, zpravidla středních a velkých, či silných národních společnostech nebo specializovaných poradenských a výzkumných organizacích.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Žádné informace nejsou k dispozici

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-podnikoveho-hospodarstvi

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do DSP 2019/2020 (jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 12. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Ing. Michal Jirásek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: