Veřejná podpora – definice, základní pojmy a praktické využití

Proč?

Dle Smlouvy o fungování Evropské unie je zásadně zakázána veřejná podpora (ve finanční i jiné formě), pokud zvýhodňuje určité subjekty, ovlivňuje obchod a narušuje hospodářskou soutěž (a tím fungování vnitřního trhu EU). Existují však postupy, jimiž Evropská komise umožňuje poskytnutí jinak zakázané veřejné podpory.

Jak?

Seminář se zaměřuje na základní instituty veřejné podpory, postupy a podmínky umožňující její poskytnutí. Látka je vysvětlována na konkrétních příkladech z rozhodovací praxe Evropské komise.

Photo from Pexels

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nás kontaktujte:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.