Česko-německé interkulturní rozdíly v ČJ a NJ

Obsah

Úvod do problematiky interkulturních rozdílů včetně témat jako percepce, komunikace, podmíněnost kultury, stereotypy, chyby v posuzování interkulturní kompetence se zřetelem na česko-německou komunikaci, definice kulturního šoku a další. Kurz se taktéž zabývá česko-německými kulturními standardy a prezentuje témata jako pracovní rytmus, rozložení pracovního času, procesy rozhodování, způsoby vedení, motivace, delegování úkolů, kontrola ap. Součástí je taktéž řešení praktických situací, situační hra a diskuze o daných tématech během celého kurzu.

Provedení

Počet účastníků: 6–12

 Photo by Ingo Joseph from Pexels

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nás kontaktujte:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.