Seminář ekonomických mozků

Seminář Ekonomických Mozků, zkráceně SEM, je soutěžní korespondenční seminář určený středoškolákům se zájmem o ekonomii. Soutěž pořádá a odborně garantuje Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Pátý ročník odstartuje v říjnu 2018, tak neváhejte a zapojte se, přihlašování je již spuštěno - viz informace. Pětkrát se v průběhu školního roku ponoříte do řešení úkolů z různých oblastí ekonomie. Budete počítat, kreslit a lámat si hlavu nad problémy dnešního světa.

Vašimi průvodci se stanou studenti doktorského studia Hanka, Karel, Soňa, Caruš a Tomáš, kteří nenechají jedinou otázku nezodpovězenou.

Informace

Jak soutěž probíhá?
Soutěž je určena jednotlivcům, každý soutěžící má za úkol řešit příklady z několika oblastí ekonomie. Celkový počet úloh je 25, jsou rozděleny do pěti sérií po pěti příkladech. Všechny příklady se řeší doma, poté jsou do určitého data doručeny pořadatelům soutěže. Pro zařazení do SEM není nutné odevzdat všechny série, ani vyřešit všechny příklady v dané sérii. Díky různorodosti ekonomických otázek se může soutěžící rozhodnout, na které otázky má zrovna čas a chuť.

Jak se můžu zúčastnit?
Účastníkem se stává každý, kdo zašle alespoň jeden vyřešený příklad z jakékoliv série. Nutné je však odevzdat jej pořadatelům SEMu v daném termínu, a to zasláním e-mailem nebo prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity – tzv. ISu. Podrobný návod viz níže.

Jak se soutěž hodnotí?
Maximální počet bodů u jednotlivých příkladů je 5, a to v závislosti na správnosti výsledku, zdůvodnění postupu řešení, vysvětlení vlastního myšlenkového postupu a také uvedením zdroje, ze kterého byly čerpány informace. V jedné sérii lze získat maximálně 25 bodů (+ případné bonusové body), v rámci celé soutěže celkem pak bodů 125 (+ případné bonusové body).
Ke každému odevzdanému příkladu získá účastník soutěže zpětnou vazbu v podobě bodového hodnocení a slovního komentáře. Po termínu odevzdání bude vzorové řešení a průběžné pořadí soutěžících zveřejněno na webu SEM. Celkové hodnocení a žebříček nejlepších účastníků budou zveřejněny po vyhodnocení všech sérií.
Soutěž je určena pro jednotlivce, proto pokud bude systémem odhaleno plagiátorství (tj. opisování), dostane body jen ten, kdo soubor odevzdal jako první, posuzováno bude dle časové známky. Pokud se plagiátorství bude opakovat, může být soutěžící z boje o ceny vyloučen.

Co můžu vyhrát?
Největší odměnou pro tři nejúspěšnější řešitele je prominutí přijímacích zkoušek na ESF MU  (pořadí po čtvrté sérii) pouze do následujícího akademického roku po úspěšné účasti v SEM. Pro nejúspěšnější řešitele jsou dále připraveny věcné ceny (pořadí po všech pěti sériích). Úspěšnost je posuzována podle počtu získaných bodů za všechny série dohromady. Jako bonus budou po každé sérii vyhlášeni tři nejlepší řešitelé, kteří dostanou drobné ceny.

Pro více informací kontaktujte pořadatele přes facebookovou stránku SEMu www.facebook.com/…mickychMozku, příp. na e-mailu SEM@econ.muni.cz.

Podrobný návod na odevzdávání příkladů

 1. Obchodním centru MU se zaregistrujte do soutěže – musíte „koupit“ balíček Seminář ekonomických mozků. Vše je zdarma. Při registraci prosím uveďte pravdivé údaje. Balíček je již otevřen: https://is.muni.cz/obchod/baleni/116409. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Návod s printscreeny je zde.
 2. Následně si můžete vybrat, zda chcete řešení nahrávat přímo do informačního systému (is.muni.cz, dále „IS“) (následujte bod 3 - 5), nebo jen zasílat na náš email sem@econ.muni.cz.
 3. Na ESF je potřeba si osobně převzít přihlašovací údaje do IS.
 4. Přihlašte se do ISu.
 5. Po levé straně naleznete záložku „Student“. V ní budete schopní najít záložku „studijní materiály“ a v ní složku „odevzdávárny“. Po jejím otevření už uvidíte složku s číslem série a v ní složky s označením čísla příkladu. Vkládejte tedy každý příklad zvlášť do příslušné složky. Důležité: Prosím uvádějte u příkladu hlavičku – jméno, škola, třída, číslo série a číslo příkladu. A zároveň soubor pojmenujte alespoň svým příjmením. Vzor řešení naleznete zde, tak jej prosím dodržujte.

Důležité termíny

1. série příkladů: 1. 10. – 11. 11. 2018
2. série příkladů: 12. 11. – 6. 1. 2019
3. série příkladů: 7. 1. – 10. 2. 2019
4. série příkladů: 11. 2. – 17. 3. 2019

5. série příkladů: 18. 3. – 19. 5. 2019

 

Výsledek soutěže: březen 2019 - pro účely prominutí přijímaček (po 4. sérii), červen 2019 - celkové pořadí pro účely věcných cen (po 5. sérii)
Slavnostní předání cen: Ekonomicko-správní fakulta, podzim 2019, termín bude upřesněn

Zadání a řešení

Zadání i řešení příkladů naleznete v této sekci.

Zadání příkladů

Zadání Řešení
1. série – Zadání 5–1 1. řešení – bude vloženo
2. série – Zadání 5-2 + příloha 2. řešení – bude vloženo
3. série – bude vloženo 3. řešení – bude vloženo
4. série – bude vloženo 4. řešení – bude vloženo
5. série – bude vloženo 5. řešení – bude vloženo

 

Pořadí

Celkové pořadí po poslední sérii 4. ročníku

Pořadí příjmení a jméno 1. př. 2. př. 3. př. 4. př. 5. př. bonus Celkem
1 Kesselgruber Vít 18,75 18,5 18,5 19,65 20 3 98,4
2 Biersaková Dagmar 16 18,5 20 19,4 17 5 95,9
3 Burgr Ladislav 18,5 17 18 17,25 19 4 93,75
4 Varmužková Silvie 17 11,5 12,5 18,9 15 4 78,9
5 Endrlová Karolína 14,25 12 13,5 14,5 15 0 69,25
6 Sakin Štěpán 7 10,5 8 12,95 12 0 50,45
7 Kalus Jakub 9 6,5 4 13,5 11,5 2 46,5
8 Řezníček Jiří 8 9 9,5 8,5 8 0 43
9 Maršík Prokop 9 8 6,5 9 7,5 0 40
10 Hudec Jiří 8 5 7,5 8,2 9,5 0 38,2
11 Michal Jiří 6,5 4 8 5,1 8,5 1 33,1
12 Karásek Adam 4,5 4 4,5 4 4,5 0 21,5
13 Haplová Kristýna 4,5 3 4 0 4,5 0 16
14 Ryzhkova Mariia 4 3 1,5 0,5 3 1 13
15 Daňková Monika 3,5 0 0 5 0 0 8,5
16 Mrkvová Kristýna 4 0 0 1,5 0 0 5,5

 Pořadí 4. série 4. ročníku

Pořadí příjmení a jméno 1. př. 2. př. 3. př. 4. př. 5. př. bonus Celkem
1 Kesselgruber Vít 5 4,5 4,5 5 5 1 25
2 Biersaková Dagmar 5 5 5 5 2 1 23
3 Burgr Ladislav 3,5 4,5 4,5 4 4 1 21,5
4 Kalus Jakub 5 3,5 2 5 3 1 19,5
5 Varmužková Silvie 5 2,5 4,5 5 1 1 19
6 Endrlová Karolína 5 0 4,5 0 0 0 9,5

Pořadí 3. série 4. ročníku

Pořadí příjmení a jméno 1. př. 2. př. 3. př. 4. př. 5. př. bonus Celkem
1 Kesselgruber Vít 4,25 4 5 4,75 5 1 24
2 Burgr Ladislav 5 3 5 4,75 5 1 23,75
3 Biersaková Dagmar 2,5 3,5 5 5 5 1 22
4 Varmužková Silvie 4 1,5 0 5 5 1 16,5
5 Endrlová Karolína 2,25 3,5 0 5 5 0 15,75
6 Kalus Jakub 0 2,5 0 4,5 5 1 13
7 Sakin Štěpán 0 2 0 4,75 5 0 11,75

Pořadí 2. série 4. ročníku

Pořadí příjmení a jméno 1. př. 2. př. 3. př. 4. př. 5. př. bonus Celkem
1 Kesselgruber Vít 5 5 4,5 4,9 5 1 25,4
2 Burgr Ladislav 5 4,5 5 4,5 5 1 25
3 Biersaková Dagmar 4 5 5 4,4 5 1 24,4
4 Endrlová Karolína 3,5 3,5 5 4,5 5 0 21,5
5 Varmužková Silvie 4 3,5 4 4,4 4 1 20,9
6 Řezníček Jiří 4 4 5 4 3 0 20
7 Michal Jiří 3 4 5 4,1 3,5 0 19,6
8 Kalus Jakub 4 4 4 4,5 2 1 19,5
9 Hudec Jiří 3,5 3 3,5 4,2 5 0 19,2
10 Maršík Prokop 5 3 2 4,5 3 0 17,5
11 Sakin Štěpán 3,5 3,5 4 3,7 2,5 0 17,2

 

Pořadí 1. série 4. ročníku

Pořadí příjmení a jméno 1. př. 2. př. 3. př. 4. př. 5. př. bonus Celkem
1 Biersaková Dagmar 4,5 5 5 5 5 2 26,5
2 Kesselgruber Vít 4,5 5 4,5 5 5   24
3 Burgr Ladislav 5 5 3,5 4 5 1 23,5
4 Řezníček Jiří 4 5 4,5 4,5 5   23
5 - 7 Endrlová Karolína 3,5 5 4 5 5   22,5
5 - 7 Maršík Prokop 4 5 4,5 4,5 4,5   22,5
5 - 7 Varmužková Silvie 4 4 4 4,5 5 1 22,5
8 - 9 Karásek Adam 4,5 4 4,5 4 4,5   21,5
8 - 9 Sakin Štěpán 3,5 5 4 4,5 4,5   21,5
10 Hudec Jiří 4,5 2 4 4 4,5   19
11 Haplová Kristýna 4,5 3 4 0 4,5   16
12 Kalus Jakub 5 0 0 4,5 4,5   14
13 Michal Jiří 3,5 0 3 1 5 1 13,5
14 Ryzhkova Mariia 4 3 1,5 0,5 3 1 13
15 Daňková Monika 3,5 0 0 5 0   8,5
16 Mrkvová Kristýna 4 0 0 1,5 0   5,5

 

Kontakt

Pro kontakt s organizátory využijte e-mail sem@econ.muni.cz nebo nás najdete také na Facebooku či Instagramu

Seminář ekonomických mozků organizují studenti Ekonomicko-správní fakulty:

Hanka

Hanka

Kája

Kája

Soňa

Soňa

Caruš

Caruš

Minulé ročníky

TŘETÍ ROČNÍK SOUTĚŽE JE ZA NÁMI (2017)

GRATULUJEME VÍTĚZŮM SOUTĚŽE

 1. Anna Mičková
 2. Tomáš Halíček
 3. Ladislav Burgr

DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE JE ZA NÁMI (2016)

GRATULUJEME VITĚZŮM SOUTĚŽE

 1. Dominik Joza
 2. Lenka Švidrnochová
 3. Kateřina Mrkvová

PRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE JE ZA NÁMI (2015)

GRATULUJEME VITĚZŮM SOUTĚŽE

 1. Tereza Smékalová
 2. Kateřina Weisová
 3. Aneta Derková

13. 11. 2018

Zadání druhé série tohoto ročníku bylo zveřejněno. Na odevzdání máte čas do 6. 1. 2019. Nenechávejte vše na poslední chvíli a soubor s řešením pojmenujte alespoň svým příjmením. Hodně štěstí!

1. 10. 2018

Zadání první série nového ročníku bylo zveřejněno. Na odevzdání máte čas do 11. 11. 2018. Hodně štěstí!

25. 5. 2018

Přihlašování do dalšího ročníku spuštěno: https://is.muni.cz/obchod/baleni/116409

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.