Bohatství země

Tuto multioborovou soutěž společně zaštiťují Ústav geologických věd PřF a Katedra financí ESF MU.

Soutěž je určena studentům středních škol. Ti si díky ní mohou vyzkoušet, jak funguje metoda ukládání CO2 do horninového prostředí, jejímž účelem je snižování emisí tohoto plynu v ovzduší. Úkolem soutěžních týmů bude komplexní zhodnocení výhod a rizik možných řešení ukládání CO2, a to z pohledu technologie, ekonomické výhodnosti a dopadů na společnost.

Týmy, které nejlépe obhájí své projekty před odbornou komisí, získají věcné ceny a přijetí bez přijímacích zkoušek na vybrané obory MU.

Podrobnosti a aktuality o soutěži