Účetní uzávěrka a závěrka ve firmě

Pro koho

Seminář je určen pro účetní, hlavní účetní a finanční manažery společností a dále také osobám zodpovědným za přípravu daňových podkladů pro sestavení vybraných daňových přiznání.

Cíl

Nabízený kurz poskytne návod, jak bezchybně projít uzávěrkovým procesem a jak správně sestavit účetní závěrku společností včetně přesahu na daňové povinnosti firmy.

Photo by Martine Savard from Pexels

Obsah

  1. Legislativní úprava účetní uzávěrky a závěrky firem (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška MF č. 500/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele, České účetní standardy a vnitropodnikové směrnice, daňové zákony
  2. Vymezení obsahu účetní uzávěrky a závěrky
  3. Postup účetní uzávěrky – přípravné práce, průběh, ukončení, interní mechanismy zajištění účetní uzávěrky
  4. Kontrola úplnosti, správnosti, průkaznosti a srozumitelnosti účetnictví – praktické příklady, časté chyby a jejich řešení
  5. Inventarizace majetku a závazků – legislativní požadavky, druhy inventur, postup inventarizace a její prokázání
  6. Daňové souvislosti účetní uzávěrky a závěrky, rezerva na daň z příjmů, zaúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů, ostatní daňové povinnosti (zejm. DPH)
  7. Uzavření účetních knih
  8. Účetní závěrka – obsah, povinnost zveřejnění, potenciální sankce při porušení právních povinností
  9. Praktické příklady a diskuze

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nás kontaktujte:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.