Optimalizace s využitím doplňku Řešitel v Excelu

Pro koho

Mírně pokročilí uživatelé Excel, kteří chtějí využívat analytický nástroj pro optimalizaci reálných procesů jako podpůrný prostředek v rozhodovacích situacích.

Cíl

Naučit se modelovat reálné rozhodovací situace pomocí jednoduché matematické optimalizace. Seznámit se s jednotlivými typy modelů založených na lineárním programování. Umět ovládat doplněk  Excelu pro řešení optimalizačních problémů.

Photo from Pexels

Obsah

Rychlé zopakování
 • Odkazy
 • Funkce
Matematický úvod
 • Soustavy lineárních rovnic a nerovnic
 • Přepis ekonomického modelu do matematického vyjádření
 • Model lineárního programování
 • Celočíselné programování
 • Nelineární problémy
Doplněk Řešitel
 • Instalace
 • Příprava listu
 • Použití doplňku
 • Výsledkové zprávy
 • Import a export modelu
Výrobní problém
 • Formulace
 • Řešení výrobního problému v Excelu
 • Interpretace výsledků
Analýza citlivosti
 • Citlivostní zpráva Řešitele
 • Ekonomická interpretace
Dopravní problém
 • Formulace
 • Řešení dopravního problému v Excelu
 • Interpretace výsledků
Přiřazovací problém
 • Formulace
 • Řešení přiřazovacího problému v Excelu
 • Interpretace výsledků
Speciální problémy
 • Příprava řezných plánů
 • Rozvrhování
 • Optimalizace portfolia
 • Projektové řízení
Doplňková témata
 • Limity Řešitele
 • Alternativní produkty (OpenSolver, Nástroje pro CPM, atd.)
Požadavky

Absolvovat kurz Excel pokročilé základy, nebo umět
a. Pracovat s buňkami (označování, načítání, zápis)
b. Používat absolutní/relativní/smíšené odkazy
c. Základní a matematické funkce (SUMA, SOUČIN.SKALÁRNÍ, atd.)

Technické vybavení
PC/notebook s Windows a Excel 2013 nebo novější

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nás kontaktujte:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.