Kurz vyjednávacích dovedností v cizím jazyce

angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština

Obsah

Kurz vyjednávacích dovedností v cizím jazyce se zaměřuje na posílení komunikačních dovedností v cizím jazyce, které lze úspěšně uplatnit při vyjednáváních různého typu. Účastníci kurzu si osvojí jazykové prostředky, vhodné fráze a strategie, které následně uplatní v prakticky strukturovaných aktivitách zaměřujících se na konkrétní techniky jako například zdvořilé vyjádření nesouhlasu, shrnutí, aktivní naslouchání, neverbální komunikace či uzavření jednání. Nedílnou součástí kurzu bude i zpětná vazba od lektora a ostatních účastníků kurzu.

Provedení

Počet účastníků: 6–12

Photo from Pexels

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nÁs kontaktujte:

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Proděkan pro kombinované studium a CŽV


kancelář: 406
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8261
e‑mail: